Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Khóa VII.

* Thiếu tướng Lê Quang Đại tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 26-7, Hội CCB tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB CCB Việt Nam, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Phó Tư lệnh Quân khu 2.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh  tập trung thực hiện có hiệu quả ba nội dung đột phá là: “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác của Chủ tịch, Thường vụ, BCH Hội cơ sở và chi Hội trưởng gắn với việc nêu gương của cán bộ Hội; phối hợp tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên để giảm nghèo bền vững”. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Thiếu tướng Lê Quang Đại tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027

Kiều Tuấn