Hội CCB tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vay vốn tín dụng ưu đãi và thực hiện ủy thác của Ngân hành CSXH năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cúc - Phó giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố; đại diện 25 tổ chức Hội CCB các xã, phương, thị trấn và  tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Hội CCB tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Tính đến ngày 31-12-2019, tổng dự nợ các chương trình là 273,407 tỷ đồng, trên 9.773 hộ vay vốn, chiếm 12,59% tổng dự nợ toàn tỉnh. Chất lượng tín dụng về nợ khoanh chiếm tỷ lệ 1,41%; nợ quá hạn chiếm 0,27%, giảm 0,19% so với đầu năm; tỷ lệ thu lãi đạt 95,55%; số hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt 93,62%. Trong năm 2019, có 2 Hội CCB huyện, 27 Hội CCB xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vay vốn tín dung ưu đãi và thực hiện ủy thác của Ngân hành CSXH năm 2019.

Nguyễn Văn Ba