Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin tỉnh Ninh Bình.

Hội CCB tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2030.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tiếp nhận gần 8.500 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các tổ chức, cá nhân gửi đến, trong đó, hơn 4.600 thông tin liệt sĩ, quân nhân từ trần và hơn 1.600 thông tin về liệt sĩ quê Ninh Bình đang an táng trong các nghĩa trang trên toàn quốc; hơn 2.200 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh trong các cuộc kháng chiến. Đối chiếu với danh sách liệt sĩ của tỉnh, hiện còn khoảng 8.000 liệt sĩ chưa có, thiếu thông tin và chưa được quy tập về địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2030, Hội CCB các cấp sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”; vận động tổ chức hội, hội viên và người dân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ; kết nối, đẩy mạnh hợp tác với tổ chức CCB các nước liên quan khi đến thăm và làm việc tại tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận xác định, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, do đó việc tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS ngày càng khó khăn, nhưng với tất cả trách nhiệm và tình cảm, Hội CCB cùng các đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này.

Thanh Minh