Trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam tới các tập thể, cá nhân có thành tích tốt năm 2023

Sáng ngày 29/12, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5, khóa VII. Tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị
Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của BCH và hội viên CCB cấp cơ sở

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An và đầy đủ của BCH Hội CCB tỉnh cùng các đại diện Hội CCB cấp cơ sở thành phố, thị xã, huyện trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổng kết những việc đã thực hiện được cũng như những hạn chế khắc phục trong công tác hoạt động năm 2023 và triển khai các kế hoạch hoạt động, phát triển hội năm 2024.

Trong năm 2023, tình hình KT-XH của đất nước và tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến, đổi mới và đặc biệt sau Đại hội Hội CCB các cấp, hệ thống tổ chức được củng cố, kiện toàn, tạo động lực mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác…

Đồng chí Nguyễn Duy Cần, PCT Hội CCB tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoạt động xuất sắc năm 2023

Năm 2023, các cấp Hội của Hội CCB tỉnh Nghệ An đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp; kịp thời thông tin tình hình quốc tế, trong nước, định hướng tư tưởng, góp phần nâng nhận thức tình hình, nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên. Chủ động phối hợp nắm tình hình; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo… Tiếp tục thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại các địa bàn khó khăn. Cơ quan Hội CCB tỉnh phối hợp tạo nguồn phát triển đảng viên; xây 02 nhà cho hộ giáo dân nghèo tại thôn Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu. Phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu tổ chức Đảng kết nạp 919 đảng viên mới (có 107 là người dân tộc thiểu số, 03 là giáo dân và 102 hội viên CCB).

Trong năm qua Hội CCB tỉnh Nghệ An cũng đã bám sát các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương - Các tổ chức Hội xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” sát với đặc điểm của các vùng miền; động viên cán bộ, hội viên tự lực, tự cường xây dựng các mô hình SXKD phát triển kinh tế có hiệu quả, nhất là kinh tế trang trại, gia trại phù hợp với nguồn vốn và năng lực của hội viên; góp phần nâng cao đời sống gia đình; đóng góp vào phát triển KT-XH và an sinh xã hội của địa phương. Kết quả đạt được khi năm vừa qua có 26.136 mô hình SXKD phát triển kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 65.400 lao động giúp giảm tỷ lệ hộ  nghèo trong toàn tỉnh Hội xuống còn 2,25%; hỗ trợ xóa 205 nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên; trong đó CCB giúp nhau xóa 46 nhà, trị giá 2.340 triệu đồng. Ngoài ra nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế của hội viên CCB đã được hỗ trợ vay vốn từ các chương trình của nhà nước.

Các tổ chức Hội đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân BVAN Tổ quốc”.... Trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, Hội CCB các cấp đã tham gia đảm nhiệm 696 công trình, trị giá 18.898 triệu đồng, tập trung vào xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi sinh hoạt cộng đồng. Các  gia đình hội viên hiến 104.523 m2 đất; trên 126.300 ngày công; trên 2,4 tỷ đồng tiền mặt và vật chất khác gần 8,9 tỷ đồng. Hội CCB tỉnh tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; “bò sinh kế” cho 03 hội viên và quà cho 20 cháu là con CCB “học sinh nghèo vượt khó” tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, với số tiền 80 triệu đồng.

Các cấp hội ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Tổ chức Hội các cấp cũng đã phối hợp các tổ chức Đoàn tổ chức trên 774 buổi tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn cho 224.468 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa ở cơ sở: “Thắp nến tri ân” tưởng niệm Liệt sỹ… Hội CCB cấp tỉnh và cấp huyện cử Phó Chủ tịch tham gia Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện; kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở. Phối hợp các cơ quan chức năng bảo đảm đúng chế độ, chính sách đối với hội viên và CCB.

Ngoài các hoạt động theo kế hoạch chung của cấp ủy, chính quyền, MTTQ,  Hội CCB các  huyện, xã có chung đường biên giới với Bạn Lào đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027 với các đồn Biên phòng trên địa bàn. giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác Hội với Hội CCB 3 tỉnh; ủng hộ xây nhà cho hội viên CCB nghèo tại Điện Biên 153 triệu đồng.

Năm 2023, các cấp Hội CCB tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật là tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, chương trình công tác; triển khai xây dựng mô hình điểm trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ Đại hội VII Hội CCB tỉnh; ký kêt chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác giáo dục, tuyên tuyền, thi đua ở một số cơ sở Hội còn hạn chế; nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc xây dựng các mô hình, điển hình chưa nổi bật và có sức lan tỏa. Ở một số cơ sở Hội chưa thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương kết quả chưa cao.  Tư tưởng trông chờ, ỷ lại; dựa dẫm vào chế độ chính sách của Nhà nước trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình vẫn còn tồn tại.

Trong năm 2024, Hội CCB tỉnh Nghệ An phấn đấu thực hiện tốt các chương trình đã đạt được và thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực mới đến tất cả các cấp cơ sở như: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Vận động hội viên tích cực SXKD phát triển kinh tế; triển khai có hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong các tổ chức Hội. Vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia và của địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tổ chức Hội và trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tạo được tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân theo kế hoạch của cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của cấp ủy và tổ chức Hội các cấp; Nghị quyết của BCHTW Hội  về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

“Chúng ta luôn phải duy trì và nâng cao hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Vì vậy chúng ta phải làm được nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa đến với các thành viên trong hội cũng như với chính quyền, nhân dân, không được ngủ quên trên những điều đã đạt được”, đồng chí Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh.

Tại hội nghị Hội CCB tỉnh Nghệ An cũng đã trao 6 cờ thi đua, 13 bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam tới các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2023; UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao 3 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Hội CCB tỉnh Nghệ An đã trao 18 bằng khen cho các tập thể, cá nhântrong BCH tỉnh Hội và các cấp cơ sở.

Xuân Hòa