Đọc Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09, đồng chí Nguyễn Văn Hoán, Phó chủ tịch Tỉnh hội cho biết, trong suốt thời gian qua, hơn 90 nghìn hội viên CCB tại 229 xã, phường, thị trấn và 162 hội cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh luôn tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS… với các phong trào “CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; phong trào xây dựng thôn , xóm ba không “Không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”. Các tổ chức cơ sở Hội đã động viên 6.981 hội viên tham gia tổ an ninh cơ sở, 4.765 hội viên tham gia tổ hoà giải, phát hiện 5.359 nguồn tin về tội phạm, ma tuý báo cho công an, tham gia triệt phá 257 tụ điểm, ổ nhóm tội phạm, cảm hoá giáo dục 123 đối tượng vi phạm pháp luật…

PV