Hội CCB tỉnh Lâm Đồng vừa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (Khóa 9) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Dự Hội nghị có bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các ngành, hội CCB các địa phương.Để đưa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Hội CCB tỉnh tham mưu, đề xuất cho BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực các mặt công tác, xứng đáng CCB là cơ quan bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 28 ngàn hội viên CCB; trong đó có trên 6 nghìn đảng viên, chiếm 21,67%. Cùng với xây dựng hội phát triển, thời gian qua Hội CCB các cấp luôn quan tâm đến quyền lợi, chính sách, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hội viên nâng cao cuộc sống. Nhiều phong trào, các cuộc vận động, đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng do CCB tham gia tạo sự lan tỏa mạnh mẽ như, nông thôn mới, đô thị văn minh, môi trường, giảm nghèo… Đặc biệt, đến nay Hội đã thành lập 12 Câu lạc bộ CCB doanh nhân làm kinh tế và các tổ chức hợp


Về nhiệm vụ thời gian tới, Hội CCB tỉnh tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCB; đẩy mạnh quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB; chú trọng đến xây dựng hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với vận động, tổ chức CCB tham gia các chương trình an sinh xã hội của tỉnh; động viên CCB phấn đấu, giúp nhau làm kinh tế; tập trung đổi mới phương thức hoạt động xã hội, đáop ứng yêu cầu nhiệm vụ của CCB trong giai đoạn cách mạng mới theo đúng nội dung Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra..


Mạnh Thành