Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn Hội hiến tổng cộng 15.544m2 đất các loại để phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Quốc Hùng (huyện Cao Phong) hiến tới 3.000m2 để làm khu xử lý rác thải của xã. Ngoài ra, Hội còn huy động được hàng ngàn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phát động hộ CCB cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các cấp Hội cũng thường xuyên duy trì và đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tích cực hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: gắn với Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”... Cũng từ các phong trào trên, mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong hội viên được thực hiện có hiệu quả: hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành: Dư nợ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đạt gần 550 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ có ở mức 0,2%. Tiêu biểu là các Huyện, Thành hội: Mai Châu, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc… Phong trào gây Quỹ hội giúp nhau giảm nghèo được chú trọng, nhiều nơi có bình quân đầu người đạt và vượt 450.000 đồng/hội viên…. Quỹ được sử dụng có hiệu quả giúp cho nhiều hội viên có cơ hội vượt qua nghèo khó vươn lên làm giàu chính đáng.
Một trong những hoạt động được các cấp Hội chú trọng là hoạt động nghĩa tình như: Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển, các cấp Hội quyên góp được 107 triệu đồng, (riêng Hội CCB TP. Hòa Bình đóng góp gần 30 triệu đồng). Các cấp Hội cũng thường xuyên duy trì và tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với các việc làm: Tặng 20 nhà tình nghĩa cho các hội viên có nhà hư hỏng, dột nát; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm…
Năm 2017, các cấp Hội CCB tỉnh xác định, cần duy trì và đẩy mạnh hoạt động. Đặc biệt tập trung mọi nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội CCB tỉnh đề ra. Trước mắt tập trung vào hạ tỷ lệ nợ quá hạn vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên, đặc biệt phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới cho hội viên nói riêng, cho địa phương nói chung, đồng thời lồng ghép cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác giải quyết chính sách cho hội viên theo quy định, đặc biệt là chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.
Bài và ảnh:Quang Vinh