*Toàn cảnh Đại hội
*

Đại biểu Trung ương Hội và tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội

*
*

Đc Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 khai mạc Đại hội

*
*

Đc Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội*
*

*
*

Tham luận của đại biểu*
*

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị, thảo luận, đánh giá về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và thống nhất Phương hướng trong nhiệm kỳ tới. trong đó đặt mục tiêu đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “ Trung Thành – Đoàn Kết – Gương mẫu – Đổi mới. Xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu mạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và Phó Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đều khẳng định: Trung ương Hội CCB Việt Nam, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả các phong trào của Hội và đia phương, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII.
Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo
Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết, dân chủ và tin tưởng nhất trí cao. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thừ VI Hội CCB Việt Nam. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, nguyên Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bỏ phiếu bầu cử BCH nhiệm kỳ mới

*
*