Hội viên và gia đình hiến 121m2 đất, trồng 35 cây xanh; sửa chữa, xây dựng 42.445m đường giao thông nông thôn; khơi thông cống rãnh, nạo vét 3.200m kênh mương; phát quang 68.000m đường, đóng góp 4.866 công lao động và 32 triệu đồng. Mỗi cơ sở đảm nhận từ một công trình trở lên gồm: Bia ghi danh liệt sĩ; đền tưởng niệm liệt sĩ và 111 tuyến đường kiểu mẫu trong nội ô khu, ấp. Các tuyến đường này với tiêu chí: Xanh-sạch- đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông do CCB quản lý.
Các tổ chức Hội quan tâm, giúp hội viên vay vốn từ Ngân hàng CSXH và các nguồn vốn khác, đến nay số dư nợ là hơn 91 tỷ đồng, giải quyết cho trên 4.600 lượt gia đình CCB vay. Phát huy nội lực trong CCB, các cơ sở vậ̣n động tương trợ giúp nhau bằng tiền, cây con giống, ngày công lao động, tính thành tiền được trên 2 tỷ đồng, cho 278 hộ CCB phát triển kinh tế gia đình. Hội vận động xây dựng Quỹ hội được gần 22,3 tỷ đồng, bình quân hơn 1,4 triệu đồng/hội viên. Đặc biệt Huyện hội Phú Giáo có quỹ trên 5 tỷ đồng, bình quân hơn 2,2 triệu đồng hội viên. Số tiền quỹ hỗ trợ cho 1.524 hộ hội viên vay để sản xuất kinh doanh
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội vận động xây dựng 6 căn nhà và sửa chữa 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tổng số tiền gần 473 triệu đồng, cho hội viên có khó khăn về nhà ở. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp cho các loại quỹ như: “Khuyến học”, “Vì người nghèo”, “Giúp nhau vượt khó”, “Xây nhà đồng đội” ,“Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng chống lụt bão, thiên tai”, tặng sổ vàng, làm từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, các gia đình khó khăn, với tổng số tiền là gần 148 triệu đồng. Hội vận động hội viên đóng góp, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 29 triệu đồng. Riêng các cấp Hội CCB thị xã Dĩ An trao sổ trợ cấp “Tấm lòng vàng” được hơn 60 triệu đồng. Các cấp Hội đi thăm, tặng quà các gia đình khó khăn, bệnh tật 383 lần với số tiền hơn 111 triệu đồng; phúng viếng 110 hội viên, CCB qua đời, với hơn 236 triệu đồng...
Bài và ảnh: Nguyễn Viết Phức