PV: Xin đồng chí cho biết hoạt động nổi bật những tháng đầu năm 2013 của Hội CCB tỉnh Bắc Giang?

Chủ tịch Nguyễn Xuân Khởi: Những tháng đầu năm 2013, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế nước ta vẫn còn những khó khăn, tỉnh Bắc Giang cũng nằm trong quỹ đạo ấy. Năm nay, Hội CCB tỉnh lấy chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội CCB”, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động thi đua, tham gia kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác theo kế hoạch đề ra. Cụ thể là thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai; đống thời chống những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri do HĐND các cấp tổ chức, phát biểu đề nghị giải quyết các vấn đề cơ sở quan tâm (vệ sinh môi trường, giao thông, đường điện…); thường xuyên theo dõi dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy, chính quyền địa phương tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh phức tạp, có lý, có tình đúng pháp luật, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

PV: Phong trào phát triển kinh tế và hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội trong thời gian qua đã được phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

Chủ tich Nguyễn Xuân Khởi: Các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2011-2015. Nhiều gia đình CCB đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp. Tỉnh hội thường xuyên hướng dẫn, triển khai các hoạt động phát triển kinh tế năm 2013, phân bổ vốn tạo việc làm, chỉ đạo khảo sát hộ nghèo và gia đình CCB có nhà dột nát năm 2013. Hiện toàn tỉnh còn 359 gia đình CCB có nhà dột nát. Tỉnh Hội đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị giảm nghèo và xóa nhà dột nát cho gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, đó là các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa và TP Bắc Giang cho nhau vay bằng vật tư, con, cây giống… không tính lãi trị giá 2.003 triệu đồng và 3.280 triệu đồng tiền mặt lãi suất thấp, giúp 4.273 gia đình CCB có vốn phát triển sản xuất. Hội phối hợp với Hội Khuyến nông tham gia 441 buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, có trên 13 nghìn hội viên dự, Huyện hội Việt Yên và Tân Yên tổ chức cho chủ tịch Hội cơ sở tham quan các mô hình kinh tế do CCB làm chủ, có thu nhập cao. Vốn vay từ Ngân hàng CSXH 6 tháng đầu năm đạt 21 tỷ đồng, nâng dư nợ vốn vay ủy thác toàn tỉnh 227 tỷ đồng (có 495 tổ vay vốn với 12.514 hộ gia đình CCB vay); các đơn vị khai thác vay vốn ủy thác cao là Sơn Động, Lục Ngạn. Quỹ hội hiện có 19,8 tỷ đồng, bình quân 203 ngàn đồng/hội viên, các cấp Hội sử dụng đúng mục đích giúp nhiều gia đình hội viên vay với lãi suất thấp. CCB ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp… đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, điển hình là CCB Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc, 6 tháng đầu năm đăng ký đảm nhận 13 công trình, tiết kiệm 24,5 triệu đồng.

Hoạt động tình nghĩa ở tỉnh Bắc Giang diễn ra khá tích cực, trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giúp 25 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà dột nát, CCB hỗ trợ 40 triệu đồng và 143 ngày công, riêng Hội CCB tỉnh đã giúp xóa 2 nhà dột nát, ủng hộ Tết “Vì người nghèo” và tặng quà các gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền được 1.240 suất quà trị giá 216.848.000 đồng; chúc mừng thọ CCB cao tuổi trên 76 triệu đồng; ủng hộ các “Quỹ khuyến học, da cam, trẻ em nghèo” 187 triệu đồng; thăm, viếng 2.393 CCB, với tổng số tiền quà trên 171 triệu đồng, phối hợp tiếp nhận 59 hài cốt liệt sĩ hi sinh ở các chiến trường về nghĩa trang các địa phương tận tình, chu đáo.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Hưng (thực hiện)