Sáng 18-9-2019, Hội CCB T.P Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trân – UVBTV, Phó Chủ tịch tỉnh hội CCB tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Thủ Thường – Phó Chủ tịch hội doanh nhân CCB tỉnh, ông Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thành ủy Vinh, ông Phan Minh Tuấn – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND T.P Vinh, ông Nguyễn Trung Tuyến – Chủ tịch hội doanh nhân CCB T.P Vinh…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu’ giai đoạn 2014- 2019 là dịp để đánh giá những kết quả đạt được. Nhận diện những tồn tại hạn chế, những cách làm hay để vận dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Hội CCB T.P Vinh ngày càng phát triển về chiều sâu và chiều rộng. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dịp sinh hoạt sâu rộng dành cho các hội viên hội CCB trao đổi kinh nghiệm sống, những việc làm ý nghĩa giúp ích cho xã hội.

Quán triệt lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Sau 5 năm triển khai và thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” và công tác thi đua khen thưởng, Hội CCB T.P Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp hội chủ động đổi mới, công tác thi đua khen thưởng tạo ra nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Hội.

Mặt khác, phong trào thi đua đã có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Qua đó, nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng tạo thu hút tập hợp hội viên tạo nên sức mạnh tổng hợp, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị lần này đã tôn vinh những tấm gương CCB gương mẫu trong cuộc sống, được xã hội, cộng đồng dân cư ghi nhận. Những cá nhân, tập thể CCB gương mẫu trong cuộc sống sẽ góp phần tô thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” giai đoạn 2019-2020.

Dịp này, Hội CCB T.P Vinh có 7 tập thể, 7 cá nhân được chủ tịch UBND T.P Vinh khen thưởng. Hội CCB T.P Vinh khen thưởng 14 tập thể, 6 chi hội và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Thế Sơn