Hội ý triển khai nhiệm vụ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữa Hội CCB và công an phường Bắc Sơn.

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, Hội CCB và Công an T.P Tam Điệp đã ký kết Chương trình phối hợp về “Tăng cường phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an và Hội CCB thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng”. Ngay sau khi ký kết Hội chủ động phối hợp với Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình ANTT; về hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ATGT với nhiều hình thức phong phú, tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình hội viên. Qua đó, giúp hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, gương mẫu chấp hành và vận động con cháu trong gia đình và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồ - Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Sơn cho biết:

- Cũng như các phường khác, Hội CCB phường Bắc Sơn tổ chức cho các gia đình hội viên ký cam kết: Gia đình CCB gương mẫu “Ba không” (không ma túy, không tội phạm, không tai nạn giao thông) và theo dõi thực hiện chặt chẽ. Các mô hình “Liên gia” (mỗi gia đình CCB phối hợp với 1-3... hộ liền kề), tổ CCB “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và mô hình “Gia đình ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, được 120 chi hội trong thành phố xây dựng ở khu dân cư.

Hoạt động của Hội CCB luôn gắn với thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa các đoàn thể và MTTQ, như vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện các mô hình: “Khu dân cư tự quản, không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội”,  “Xây dựng khu dân cư 3 không”... tạo thế trận liên hoàn trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hội CCB và Công an còn phối hợp xây dựng và duy trì các tổ nắm tin và tổ hòa giải, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ thông qua các “Hòm thư tố giác”, “Đường dây nóng” được đặt ở các khu dân cư.

Trao đổi với Đại tá Lê Hữu Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an T.P Tam Điệp, được biết:

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm, Hội CCB phối hợp với các lực lượng công an - quân sự địa phương tổ chức hội nghị giao ban để trao đổi thông tin về QPAN. Qua đó, các lực lượng trao đổi về tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm; trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề nảy sinh ở địa bàn dân cư. Hội CCB được đánh giá rất cao trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Với các gia đình hội viên có con em có biểu hiện liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội, cán bộ Hội phối hợp với lực lượng Công an và các đoàn thể tổ chức giáo dục, cảm hóa, động viên, tạo việc làm, giúp các cháu tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Các cấp Hội CCB lựa chọn cán bộ, hội viên có kinh nghiệm, uy tín vận động, cảm hóa giáo dục hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người lương thiện. Hiện nay, các cấp Hội cơ sở đã và đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình “Quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật ở cộng đồng dân cư”. Trong đó 5 năm qua đã phối hợp tuyên truyền cảm hóa 23 thanh niên chậm tiến bộ trở thành người tốt. Giáo dục giúp đỡ 15 đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Những năm qua, hội viên CCB đã cung cấp hàng trăm nguồn tin về tội phạm, tệ nạn xã hội cho các lực lượng chức năng, góp phần giúp lực lượng Công an triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm, ma túy, mại dâm; phối hợp với lực lượng liên ngành tuần tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm pháp luật.

CCB phường Yên Bình phối hợp với công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tổ trật tự an toàn giao thông của Hội CCB các xã, phường thường xuyên phối hợp với công an, quân sự, trật tự đô thị giữ gìn TTATGT tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc; tham gia giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường. Nhất là các trục đường thường xuyên xảy ra vi phạm như: Khu vực chợ Bắc Sơn, chợ Chiều, chợ Đồng Giao, đường Quyết Thắng... với 1.757 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Các mô hình gia đình liên gia tự quản về “Trật tự An toàn giao thông”, “CLB CCB không có chồng, con vi phạm Luật Giao thông” trong đó lấy gia đình hội viên CCB làm nòng cốt đã được Hội, các chi hội thành lập cũng mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành những điểm sáng về đảm bảo ATGT. Đến nay toàn thành phố có 9 tổ ATGT và 20 mô hình gia đình liên gia tự quản, 12 mô hình CLB về ATGT.

Đồng chí Đặng Khắc Thịnh - Chủ tịch Hội CCB T.P Tam Điệp khẳng định: Thời gian qua, vai trò CCB trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố được phát huy; mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an và CCB ngày càng chặt chẽ đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ANTT từ cơ sở, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ổn định.

Hoàng Thắng