Trong 2 ngày 4 và 7-7, Hội CCB Quận Hải Châu (tp Đà Nẵng) phối hợp ban tuyên giáo quận ủy tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 315 chi hội trưởng CCB của hội CCB 13 phường và khối 487.

          Đợt tập huấn lần nầy, các chi hội trưởng CCB trên địa bàn quận được nghe truyền đạt các chuyên đề, như :  Nghiên cứu, học tập, phổ biến tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham những, tiêu cực; giới thiệu và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CCBVN khóa VII, nhất là những điểm mới, sữa đổi;  định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ hội và lực lượng cốt cán 6 tháng cuối năm.

          Qua tập huấn, các đồng chí lãnh đạo Quận Hội và ban tuyên giáo quận ủy đã đi sâu truyền đạt và phân tích rõ các nội dung, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, tập trung  xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, trong sạch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp ủy và Hội cấp trên giao phó.

                                                           Nguyễn Phát