Quang cảnh hội nghị.

Sáng 17-8, Hội CCB quận Ba Đình phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò Hội CCB thực hiện dân vận khéo trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Dự, chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Như Đức - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCBVN, Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội; đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; bí thư, phó bí thư phường và chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB 14 phường trong quận.

Báo cáo đề dẫn và các tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ vai trò, vị trí của Hội CCB trong tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội. Đặc biệt là trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Các tham luận phản ánh sâu rộng về công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Hội CCB; Phát huy vai trò của Hội CCB trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động; Hội CCB với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hội CCB, hội viên CCB tham gia giáo dục thế hệ trẻ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Hội CCB phường vững mạnh, thực sự là nòng cốt chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Hội CCB, hội viên CCB trong tham gia bảo đảm ANCT, TTATXH; Hội CCB thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội...

Thiếu tướng Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Các tham luận cũng nêu nhiều mô hình, hoạt động thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của Hội CCB đã thực hiện rất thiết thực, hiệu quả. Nhất là trong giải quyết các việc khó, vấn đề phức tạp. Mô hình được tổ chức và hoạt động trên cơ sở xuất phát từ đặc điểm tình hình của địa phương và phát huy vị thế, uy tín của hội viên CCB.

Phó bí thư, Chủ tịch HĐND quận - Nguyễn Công Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Hội CCB thành phố và lãnh đạo quận Ba Đình đều ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện “Dân vận khéo” của Hội CCB quận trong những năm qua. Phó bí thư, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành khẳng định: Hội CCB quận là một trong những đơn vị tiêu biểu trong tổ chức thực hiện “Dân vận khéo”. Có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng thực hiện phong trào thi đua, gắn với “Dân vận khéo”, huy động được nhiều nguồn lực trong cán bộ, hội viên, đoàn viên  và các tầng lớp nhân dân cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VHXH, QPAN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Lê Như Đức đánh giá, Hội CCB thành phố nói chung và Hội CCB quận Ba Đình nói riêng đã phấn đấu thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ. Nhất là thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật trên các mặt: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Các mô hình “Dân vận khéo” rất thiết thực, hiệu quả trong giải phóng mặt bằng, ATGT, PCCN...; tham gia giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đóng góp xây dựng các quỹ... Được lãnh đạo các cấp và nhân dân rất tin tưởng

Do làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu kế hoạch, tham luận... và tổ chức chặt chẽ, hội nghị đã tiến hành đúng tiến trình, kế hoạch đã xác định.

Quang Vũ