![](/Pictures/2013/thang1/16den31/Xã Hội/4.JPG) Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch TƯ Hội Cựu CCB Việt Nam; Đoàn Đức Thành, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phan Đình Đức Chủ tịch Hội CCB PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐTV PVN và các lãnh đạo Hội CCB cơ sở... ![](/Pictures/2013/thang1/16den31/Xã Hội/24113-DK.JPG) *Đồng chí Phan Đình Đức, CT Hội CCB PVN * Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Đức khẳng định sau ba năm được thành lập và đi vào hoạt động, Hội CCB PVN đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Hội đã xây dựng được bộ máy vững mạnh, kiện toàn tổ chức Hội, gây Quỹ nghĩa tình đồng đội, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách, chế độ cho cán bộ Hội từ Tập đoàn đến cơ sở trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt... Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp Hội đã làm tốt vận động Hội viên CCB Dầu khí gương mẫu, hăng say lao động, sản xuất kinh doanh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. ![](/Pictures/2013/thang1/16den31/Xã Hội/1.PCT Nguyễn Song Phi phát biểu tại Hội nghị.JPG) Đồng chí Nguyễn Song Phi, PCT TƯ Hội CCB Việt Nam Đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch TƯ Hội Cựu CCB Việt Nam đã đánh giá rất cao những cố gắng và kết quả mà Hội CCB PVN đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong rằng Hội CCB PVN sẽ tiếp tục phát huy thành tích kết quả nhiệm kỳ vừa qua và phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn, của Đại hội đề ra. Thay mặt TƯ Hội, đồng chí Phó chủ tịch đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho 20 tập thể Hội cơ sở và chi Hội CCB và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc, tặng cờ thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" cho hai tập thể: Hội CCB Liên doanh Vietsovpetro và Hội CCB Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C). Hoàng Linh