Theo Pháp lệnh CCB và căn cứ điều lệ Hội CCB VN, các cấp hội sẽ tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội CCB toàn quốc trong năm 2012, Hội CCB phường Vĩnh Nguyên được Tỉnh hội CCB Khánh Hòa chọn làm đại hội điểm cấp phường. Trên 120 CCB tiêu biểu đại diện cho 330 Hội viên Hội CCB toàn phường, đồng chí Lê Quang Thắng, Phó bí thư thường trực, chủ tịch Hội ĐND thành phố Nha Trang và Thường trực Tỉnh hội CCB Khánh Hòa về dự.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2006 – 2011) do ông Lê Bá Nhường, Chủ tịch Hội CCB phường đọc tại đai hội, nhiệm kỳ qua đã phát triển 20/21 tổ dân phố có Chi hội CCB và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là: “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân”. Năm 2006 Hội CCB phường có 18 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8%, có 23% Hội viên không được hưởng chế độ gì. Nhưng được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, với bản chất truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng nhiều phong trào thiết thực như: Giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, xây dựng quỹ hội cho vay không thu lãi…đến cuối năm 2010 đã xóa không còn hộ nghèo, số hộ có đời sống khá, giầu chiếm 75%. Đã tổ chức 38 buổi giáo dục truyền thống cho 5.127 lượt đoàn viên thanh niên. Kết quả tổng kết hàng năm đạt trên 95% Hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Có 45 CCB được bầu vào cấp uỷ đảng các cấp, 5/15 CCB là Đảng ủy viên phường, 12/24 CCB là Bí thư chi bộ, 8/28 CCB được bầu vào Hội đồng nhân dân phường. Đây chính là sự tin tưởng của Đảng và nhân dân đối với CCB trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đoàn kết, xây dựng Hội CCB phường Vĩnh Nguyên trong sạch, vững mạnh, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị xã hội, gương mẫu đi đầu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội tin cậy của Đảng và của chính quyền nhân dân. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 13 đồng chi và đoàn đại biểu đi dự Đại hội CCB thành phố gồm 7 đồng chí.

Trần Công Thi