Với trên 200 cán bộ, hội viên của 37 cơ sở và chi hội, thời gian qua, Hội CCB khối Dân-Chính-Đảng tập trung chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ của Hội, tổ chức nhiều phong trào thi đua có hiệu quả được Đảng uỷ khối, Thành hội đánh giá cao, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào việc tiếp tục phát huy bồi dưỡng, giáo dục bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng cơ sở Đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Năm 2009, Hội tặng giấy khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân, ngoài ra 2 tập thể và 2 cá nhân được Thành hội Hà Nội tặng bằng khen, Hội được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” (2004-2009).

AN HÀ