Phát biểu chỉ đạo tại đại hội của Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh

Phong trào thi đua " Cựu Chiến Binh gương mẫu " được duy trì nề nếp, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ trong từng thời điểm.

Hội CCB Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh ( CCQ và Dn ) vừa tổ chức đại hội tổng kết phong trào thi đua " CCB gương mẫu " giai đoạn 2014 -2019.

Trong 5 năm qua, việc triển khai phong trào thi đua " Cựu Chiến binh gương  mẫu " luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Thường vụ Hội cấp trên và sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong Khối. Cán bộ, hội viên của Hội có chất lượng cao và đồng đều, nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm thực tiễn, luôn gương mẫu trong công tác, sinh hoạt và tham gia nhiều tổ chức chính trị - xã hội, có ý thức gìn giữ, phát huy bản chất, truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", tích cực tham gia phong trào thi đua " Cựu Chiến Binh gương mẫu " và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại biểu dự đại hội

Hội luôn chủ động, sáng tạo đưa phong trào thi đua " CCB gương mẫu " gắn liền với các phong trào thi đua của ngành, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt gắn liền với cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ".

Phát biểu của Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ và Dn Hà Tĩnh

Nhờ đó, cán bộ, hội viên dù ở cương vị nào cũng luôn gương mẫu thực hiện tôt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và chính quyền địa phương nơi cư trú. Đồng thời phát huy vai trò, uy tín của mình để vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động, bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đc Lê Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh phát biểu cảm ơn lãnh đạo cấp trên

Trong điều kiện số lượng hội viên giảm nhanh, Hội đã chuyển hướng hoạt động đi vào chiều sâu, trong tâm là động viên CCB nêu cao vai trò gương mẫu trong " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; các phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư ",

Các ý kiến của đại biểu dự đại hội đều thống nhất đánh giá: phong trào thi đua " CCB gương mẫu " trong 5 năm qua của Hội CCB Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tăng cường vai trò, uy tín và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đóng góp thiết thực, phong phú và sâu sắc thêm các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần vào kết quả chung của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Hội CCB Văn phòng đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Cục Quản lý thị trường; Công ty Cổ phần cấp nước, Cty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam, thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Hội CCB Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh hiện có 40 tổ chức Hội cơ sở với 602 hội viên, trong đó 456 hội viên là đảng viên, chiếm gần 80% tổng số hội viên. Hiện nay có 14 hội viên là Giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương, 02 hội viên là giám đốc doanh nghiệp, có hon 250 hội viên là trưởng, phó phòng và tương đương. Tổng kết 5 năm, Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh có 06 hội viên được tặng Huân chương các loại, 19 hội viên được TT Chính phủ tặng Bằng khen, 125 hội viên được tặng Bằng khen của các Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh; 16 hội viên là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 322 hội viên là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 03 cá nhân được tặng Bằng khen của TW Hội CCB Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh hội, Đảng uỷ Khối.

Tại đại hội lần này, có 2 tập thể và 9 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh, 9 cá nhân và tập thê được nhận khen thưởng của Đảng uỷ Khối và 8 tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Hội CCB Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Đình Hải, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ và Dn tỉnh đều mong muốn Hội CCB Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là đơn vị đi đầu tổ chức thực hiện phong trào thi đua " CCB gương mẫu " có nề nếp, hiệu quả, có sức lan toả thu hút các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp hội trong toàn Khối; phong trào của những năm tới cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và mang nét đặc sắc của tổ chức Hội CCB Khối, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ đứng đầu, nhằm tạo cho phong trào ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

                                                                        Lê Anh Thi