Có 121 Đại biểu đại diện cho 1.035 Hội viên, hơn100 đại biểu, khách mờiđại diện cho Thành hội, Thị hội và các Huyện hội trong toàn tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh hội CCB; ông Lương Dự, Phó bí thư huyện Uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và chỉ đạo đại hội.
Theo báo cáo nhiệm kỳ qua, toàn Huyện hội có 191 hội viên là Đảng viên(chiếm tỷ lệ 18,4%); trên 120 cán bộ, hội viên CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền từ cấp xã, thị trấn đến thôn, địa bàn dân cư. 51 HV được bầu vào Đảng ủy cơ sở, 27 HV giữ chức Bí thư, Phó bí thư chi bộ, 64 HV trúng cử vào HĐND các cấp. Những HV trên luôn giữ vững phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, được tín nhiệm cao.
Xây dựng 50 Câu lạc bộ CQN với 1.172/1.468 Cựu quân nhân(đạt 80% CQN vào CLB).
Trong phong trào sản xuất kinh doanh, đến nay vốn vay ủy thác qua tổ chức Hội CCB là 28,069 tỷ đồng, quỹ Hội là 256 triệu, trong đó vốn tự góp là 175 triệu đồng. Trong 5 năm qua đã xóa 183 hộ nghèo CCB; hộ khá giàu là 55%( năm 2007 là 40%); 107 hộ gia đình CCB đạt danh hiệu hộ sản xuất giỏi các cấp. Hội thường xuyên gắn kết với các phong trào và các cuộc vân động ở địa phương như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… 98% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% HV tham gia, 1 tập thể và 6 cá nhân được đi đi dự Hội nghị và được Huyện ủy tặng giấy khen.
Thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, thực hiện nghiêm túc Nghị định 150/2006/NĐ-CP của chính phủ. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho 29 HV được trợ cấp 1 lần, 02 trường hợp được trợ cấp hàng tháng. Cấp 345 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho HV.
Có được kết quả trên, là do sự quan tâm sâu sát của Cấp ủy đảng, chính quyền, đây cũng chính là bài học, thể hiện sự tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo và là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bảo vệ Đảng, Chính quyền. Sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức chính trị, Đoàn thể, những nỗ lực không biết mệt mỏi mỗi hội viên và của toàn Hội.
Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Bầu ban chấp hành gồm 17 đồng chí và là đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, ông Nguyễn Hồng Kinh, được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Trần Công Thi