“Chơi họ” là hình thức khá phổ biến cở các chi hội thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc – Đó là các họ thóc, họ tiền, hộ cây, họ cây giống, đơn giản mà thiết thực, đã giúp nhiều gia đình CCB phát triển được chăn nuôi, trồng trọt. Phong trào dồn ghép ruộng đất về một vùng để xây dựng mô hình kinh tế trang trại VAC-R, cũng được phát triển rộng khắp các địa phương. Tính đến nay, cả huyện hội đã có 519 trang trại vừa và nhỏ, điển hình là xã Vũ Di có 6 trang trại, tiêu biểu là trang trại của hội viên Lê Văn Bể sản xuất trên diện tích 4 ha, tạo việc làm cho gần hai chục lao động, thu lãi trên 200 triệu/ năm. Các doanh nghiệp do CCB làm chủ, có mức đầu tư từ 1 tỷ đến 30 tỷ đòng cũng lên tới 32 đơn vị, điển hình là các doanh nghiệp Hoàng Hải, Đông Phong, Hoàng Mai, Thành Công… Các CCB giúp nhau nhiều kinh nghiệm để phát triển các làng nghề truyền thống như nghề mộc (Bích Chu), rèn (Lý Nhân), rắn (Vĩnh Sơn), góp phần phát triển kinh tế đa dạng địa phương… Qua phong trào mở rộng các loại hình làm kinh tế như vậy, đã góp phần giải quyết việc làm cho 500 con em CCB, từ đó hạn chế bớt các tệ nạn xã hội và góp phần xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh. Có điều kiện hoạt đồng tình nghĩa, gắn kết thêm tình cảm giữa hội viên với tổ chức hội…

CP