Triển khai chương trình xây dựng NTM trong điều kiện vừa làm vừa rút kinh nghiệm, BCH Huyện hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động trong hội viên tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Vận động CCB gương mẫu nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; gương mẫu chấp hành, hiến kế, hiến công và tham gia giám sát cộng đồng các dự án thuộc chương trình NTM, góp tiền, vật chất, công lao động để xây dựng quê hương giàu đẹp. Do đó 5 năm qua, Hội tổ chức 158 hội nghị quán triệt, tập huấn về chương trình xây dựng NTM cho 12.159 hội viên. CCB đóng góp 350 ý kiến vào các đề án, kẻ vẽ 322 panô áp phich, phát 3.090 tờ rơi; hằng năm tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế, môi trường... cho hàng nghìn lượt hội viên.
Các cấp Hội tham gia đảm nhận quản lý, giám sát xây dựng bê tông hóa 176km đường giao thông nông thôn, 223km kênh mương nội đồng, 114km đường ngõ xóm... vận động hàng trăm gia đình hội viên hiến 40.465m2 đất làm đường, nhà văn hóa, các công trình công cộng: CCB ủng hộ 3,281 tỷ đồng, hiến góp bằng vật chất với tổng số tiền 129,4 triệu đồng. Nhiều cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia giám sát các công trình với 11.578 ngày công. Tiêu biểu là Hội xã Thượng Trưng vận động hàng chục gia đình hội viên hiến 6.800m2 đất canh tác để xây dựng các công trình NTM, ủng hộ vật chất trị giá bằng tiền 180 triệu đồng; Hội CCB xã Ngũ Kiên ủng hộ 520 triệu đồng; Chi hội thôn Mới (xã Bồ Sao) hiến 1.363m2 đất các loại; hội viên Lê Huy Sơn (thôn Phú Thị, xã Cao Đại) hiến 145m2 đất; hội viên Kim Văn Thân (thôn Hoa Phú, xã Bình Dương) hiến 120m2 đất...
Bên cạnh đó, Huyện hội vận động hội viên đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay có 6.367 hộ CCB có mức sống khá, giàu (đạt 60,94%); 3.935 hộ CCB có mức sống trung bình (đạt 37,66%); chỉ còn 64 hộ nghèo (bằng 0,61%).
Tham gia xây dựng NTM thực sự là một bước rèn luyện các tổ chức Hội và qua phong trào đã xuất hiện những tấm gương sáng. Hằng năm, Huyện hội có trên 95% gia đình CCB văn hóa, 97% số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và 96,5% hội viên CCB gương mẫu 96,5%. Huyện hội là một trong những đơn vị dẫn đầu của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc.
Bài và ảnh: Lê Thị Lan