Trong đợt phối hợp với Phòng tài nguyên và Môi trường huyện ra quân tuyên truyền Luật Bảo vệ tài nguyên môi trường thời gian vừa qua, những biện pháp và hoạt động mà Hội CCB tổ chức thực sự đã gây được tác dụng tốt cho phong trào toàn địa phương. Đặc biệt cuộc diễu hành do Hội CCB huyện tổ chức được đánh giá cao. Hôm đó đã gần hết năm, nhà nhà đều bận rộn, tuy vậy ngay từ sáng sớm, hơn 200 đại biểu, đại diện cho CCB toàn huyện từ khắp các ngả đường với băng-rôn, cờ, khẩu hiệu tập trung đi bộ từ UBND thị trấn kéo về Trung tâm văn hoá huyện, nơi tổ chức cuộc mít tinh. Mặc dù là ngày Chủ nhật nhưng các hội viên CCB về họp đầy đủ theo kế hoạch. Đặc biệt, có nhiều đơn vị đã huy động lực lượng đi vượt chỉ tiêu huyện giao như Thạnh Phú, Hiếu Liêm... và còn thuê cả ô tô chở anh chị em đến dự.
Đồng chí Hoàng Cận, Trưởng ban Kinh tế Hội CCB tỉnh Đồng Nai cho chúng tôi biết, phong trào hội viên CCB tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường tại Vĩnh Cửu là điểm nhấn khá đặc biệt tại địa phương. Nhiều nhận xét tốt đẹp được người dân ở đây đưa đến chính quyền, các đoàn thể như: “Có các CCB thì môi trường địa phương phải xanh, sạch, đẹp rồi”; “Các cụ CCB còn hăng hái thì ai chẳng tham gia”... Tổng kết 3 năm qua, Vĩnh Cửu được đánh giá là địa phương có công tác và môi trường sạch đẹp trong tỉnh.
Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Doãn Du khẳng định: Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường được Hội CCB huyện đưa vào chương trình trọng tâm của hoạt động Hội với yêu cầu cán bộ, hội viên CCB nêu cao vai trò gương mẫu và tích cực tuyên truyền trong nhân dân về việc bảo vệ tài nguyên môi trường. Những hoạt động của Hội CCB huyện Vĩnh Cửu đã góp phần đưa Luật bảo vệ tài nguyên môi trường gồm 15 chương, 136 điều gắn kết chặt chẽ với thực tế, đem lại kết quả trong ba năm qua, Vĩnh Cửu làm tốt công tác này không chỉ riêng trong hội viên CCB mà lôi cuốn được hầu hết các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Mai Anh