CCB đã có nhiều ý kiến trí tuệ, khách quan, mang tính xây dựng góp vào Văn kiện đại hội. CCB huyện Sông Lô đã góp phần tạo nên dư luận đồng thuận trong nhân dân đối với phương án xây dựng cấp ủy cơ sở vững mạnh.
Điều đáng phấn khởi là, trong 17/17 Đảng bộ đã Đại hội, có 44,6% đảng viên là CCB tham gia cấp ủy khóa mới. *Ảnh đầu bài: Vườn cây cảnh của CCB Bùi Văn Thị ở huyện Sông Lô
*
Thanh Tân