Lãnh đạo CCB 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thăm trang trại bò của hội viên CCB Phan Doãn Hiệp.

Được chọn tổ chức Đại hội CCB điểm cấp huyện của tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Mộc Châu tập trung chuẩn bị kỹ các nội dung và tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc để Đại hội thành công tốt đẹp. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB huyện là thực hiện tốt và gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (Khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên coi trọng tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Kết quả, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, 100% cán bộ đảng viên CCB xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chấp hành đủ số lượng, chất lượng.

Hội CCB huyện Mộc Châu có 19 tổ chức cơ sở Hội với 4.464 hội viên, sinh hoạt tại 188 chi hội. Trong đó khối xã, thị trấn 179 chi hội với 4.333 hội viên; khối 487 là 9 chi hội với 131 hội viên. Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó có 15% đến 20% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, Hội CCB huyện Mộc Châu 2 liền năm 2020, 2021 đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Các cấp Hội trong huyện tích cực tham gia phong trào, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động; động viên hội viên nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là hội viên dân tộc thiểu số, hội viên vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bị thiên tai... Bằng nhiều biện pháp tích cực, các cấp Hội tạo điều kiện cho 2.570 hội viên CCB được vay vốn Ngân hàng CSXH với tổng tiền trên 85 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, huyện có 11 dự án, giải quyết việc làm cho 470 lao động; 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 8 HTX, 18 tổ HTX, 18 trang trại, 55 gia trại, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải quyết việc làm cho 2.548 người lao động là CCB, con, em CCB.

Hội CCB huyện thành lập chi hội Doanh nhân CCB, CQN với 26 hội viên tạo công ăn việc làm cho 186 công nhân, với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Toàn huyện có 41 hội viên đạt doanh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và T.Ư; 88 hội viên đạt doanh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 2% (năm 2016) xuống còn 1,34% (năm 2021); hộ khá giàu đạt 92% năm 2021; có 8/15 xã không còn hộ nghèo.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp Hội quan tâm. 5 năm qua xóa được 109 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo, trị giá gần 400 triệu đồng; hằng năm các cấp Hội còn tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ như “Phòng, chống thiên tại lũ bão”, “Vì người nghèo”, “Chất độc da cam”, “Khuyến học”... được hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm Hội tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt 2 năm 2020-2021, Hội CCB huyện đóng góp vào Quỹ “Phòng, chống Covid-19” được trên 80 triệu đồng; ủng hộ vật chất cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trị giá 240 triệu đồng; ủng hộ xây dựng Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, xây dựng đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên 142 triệu đồng; kết nối, tiêu thụ 83 tấn nhãn cho hội viên.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Mộc Châu xác định tiếp tục tập trung, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; phối hợp với các tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, cho thế hệ trẻ; động viên CCB gương mẫu, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội CCB các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.            

Xuân Trường