Hội CCB huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có gần 4.500 hội viên, sinh hoạt ở 31 cơ sở xã, thị trấn và cơ quan khối 487. Trong đó có gần 200 hội viên tham gia cấp ủy cơ sở; 4 đồng chí tham gia cấp ủy huyện; có 168 hội viên là đại biểụ HĐND cấp xã; 68 hội viên là trưởng công an, chính trị viên, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự của 24 xã, thị trấn; 236 CCB tham gia lực lượng công an thôn bản, dân quân tự vệ. Các hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao và là lực lượng đi đầu trong các phong trào. Nhất là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở địa phương.
Đi đôi với việc đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” và hành động chống phá của các thế lực thù địch, Huyện hội thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội phối hợp với Công an, Quân sự huyện và các ban ngành, đoàn thể tổ chức các đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật, về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Luật ATGT, Luật Bảo vệ và phát triển rừng... 5 năm qua, Hội tổ chức 5 đợt phát động, 34 buổi tập huấn, buổi họp thu hút trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia.
Hội viên ở cơ sở tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quy ước, hương ước của thôn, bản với trên 100 đợt, hơn 15.000 lượt cán bộ hội, viên tham dự. Hội làm tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong các công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường… Hội CCB tham gia thành lập 344 tổ hòa giải trong các cụm dân cư với trên 1.700 thành viên; 426 tổ tự quản với gần 3.000 thành viên; 6 tổ an ninh nhân dân với gần 400 người… Hội viên CCB và nhân dân đã cung cấp trên 500 nguồn tin, giúp cho cơ quan chức năng xử lý, giải quyết 116 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật được 243 buổi, có gần 30.000 người dự, sau đó ký cam kết thực hiện; vận động nhân dân giao nộp 44 khẩu súng tự chế, 42 khẩu súng hơi và nhiều vật liệu nổ, công cụ bạo lực khác…
Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội CCB huyện Lục Yên góp phần ổn định địa bàn; củng cố niềm tin với cấp ủy Đảng, chính quyền và là nòng cốt trong các đoàn thể và nhân dân.
Tấn Phương