CCB xã Phì Điền (Lục Ngạn) chung tay xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 30 xã, thị trấn, trong đó có 12 xã vùng cao, với  141 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 49%, với 8 dân tộc chính (Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí, Dao, Hoa) sinh sống đan xen ở 322 thôn, tổ dân phố...

Do địa hình đồi núi nên điều kiện sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Xác định giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, bằng nguồn ngân sách và sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp cùng với lồng ghép các nguồn vốn khác, hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông nông thôn được làm mới, trong đó có sự đóng góp của cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Lục Ngạn.

Đồng chí La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: Hơn 11.000 hội viên CCB trên địa bàn đều là những nhân tố tích cực trong xây dựng Nông thôn mới. Giai đoạn 2017-2022, các CCB đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng, hiến gần 112.000m2 đất và hơn 7.200 ngày công lao động, xây dựng một loạt các công trình cứng hóa, mở rộng đường giao thông. 100% chi hội CCB ở 28 xã đăng ký đảm nhận "Tuyến đường CCB xanh - sạch - đẹp"; thành lập “Tổ CCB tự quản bảo vệ an ninh trật tự”.

Công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, ý nghĩa tốt đẹp của việc xây dựng Nông thôn mới tới người dân được chú trọng. Cán bộ Hội cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp lấy ý kiến của người, đến tận nhà, gặp gỡ nhiều lần, phân tích cặn kẽ lợi ích đem lại từ việc làm các tuyền đường giao thông.

Nhờ tinh thần gương mẫu vì cộng đồng, nhờ khéo vận động nhân dân, Hội CCB huyện Lục Ngạn góp phần đưa phong trào làm đường giao thông nông thôn lan tỏa, phát huy vai trò của CCB trong xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Tiến Thắm