Do vậy, Huyện hội tập trung chỉ đạo cơ sở quan tâm kết nạp hội viên là người dân tộc, công giáo. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội và hội viên tới các đối tượng. Giúp đỡ CCB tiếp cận khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác tình nghĩa. Đồng thời tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hoặc phong trào "Quản lý và giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội" và các tổ chức tự quản... Thường xuyên gần gũi, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, lấy lợi ích của Hội, tình cảm láng giềng, tình đồng chí, đồng đội, khơi dậy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động... để vận động hội viên vào Hội.

Từ những biện pháp tích cực, thời gian qua các cơ sở đã kết nạp được 259 hội viên người dân tộc và 17 hội viên theo công giáo. Điển hình là Hội CCB xã Bình Sơn có 20% hội viên là người dân tộc vùng sâu, vùng xa; đã động viên hội viên khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, nay không còn gia đình hội viên nghèo, có trên 40% hội viên thu nhập mỗi năm từ 50-80 triệu đồng. Bình xét hàng năm Huyện hội có 95% số hội viên đạt gương mẫu và gia đình CCB văn hóa, 94% số cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Không những thế các cấp Hội còn góp phần làm tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và phong trào thi đua "Dân vận khéo" hiện nay.

Xuân Nghiêm