Hội lấy lực lượng nòng cốt là 2.455 hội viên là đảng viên; 416 hội viên đang đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt từ cơ sở lên huyện (trong đó có 14 đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn, 27 đồng chí là Chủ tịch UBND và Phó bí thư Đảng ủy). Từ đó các cấp Hội kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái, cơ hội. Đồng thời định hướng tư tưởng cho hội viên và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Xây dựng lòng yêu nước, không bị kẻ xấu lợi dụng, hoặc xúi giục vi phạm pháp luật. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Hội làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư. Các cơ sở duy trì 267 tổ hòa giải do hội viên làm tổ trưởng, phối hợp hoà giải thành công 18 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; xây dựng các mô hình tổ liên kết “1+2”, “1+3” (1 hộ CCB liên kết với 2, 3 hộ liền kề) tạo thành điểm tựa phòng chống tội phạm, với 228 tổ hoạt động có hiệu quả.
Thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội động viên hội viên gương mẫu đi đầu hiến 8.140.5m2 đất, tháo rỡ, dịch chuyển hơn 54m tường rào, chặt hàng ngàn cây ăn quả, cây lấy gỗ, tham gia lao động 3.000 ngày công, ủng hộ 870 triệu đồng để xây dựng các công trình dân sinh và làm đường giao thông. Tiêu biểu là các Hội xã: Đồng Ích, Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Vân Trục, Bàn Giản; các chi hội: Thôn Đồng Chủ (xã Xuân Hòa), thôn Vinh Quang (xã Liễn Sơn), thôn Xuân Lan và Mỹ Ân (xã Văn Quán)… Các cấp Hội phối hợp mở 42 lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường cho 2.422 hội viên; tổ chức 49 tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng CSXH 51,780 tỷ đồng cho hội viên vay; góp phần tăng tỷ lệ hộ khá lên trên 62%, hộ nghèo giảm còn 1,2%; quỹ Hội hiện có 7,39 tỷ đồng, bình quân 830.000 đồng/hội viên.
Hội thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn Ban chấp hành các cấp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đó là phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 250 cán bộ từ chi hội trưởng trở lên. Duy trì chế độ hội nghị của Ban chấp hành, Ban Thường vụ chặt chẽ, theo đúng Điều lệ Hội. Đồng thời tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động ở các chi hội sát thực và hiệu quả. Các cấp Hội phối hợp xác nhận đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 520 hội viên; cấp thẻ BHYT theo Nghị định 150 và theo Quyết định 62 của Chính phủ cho 4.331 CCB; thăm hỏi, động viên hội viên đau ốm 140 lượt, tặng quà trị giá 16 triệu đồng; tổ chức tang lễ cho 141 hội viên từ trần trang nghiêm đúng quy định. Hội vận động cán bộ, hội viên ủng hộ 160 triệu đồng để hỗ trợ làm 5 nhà mới và sửa chữa 3 nhà. Hội viên ủng hộ các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 92 triệu đồng, “Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin” 42 triệu đồng, “Vì người nghèo” 71 triệu đồng, ủng hộ trẻ khuyết tật và nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lũ quét sạt lở đất 134 triệu đồng... Những kết quả hoạt động của Hội góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Năm 2017, Hội có 100% cơ sở đạt TSVM, có 98,16% số chi hội đạt TSVM, hội viên gương mẫu đạt 98.17%, gia đình hội viên văn hóa đạt 98.07%. Huyện Hội đạt đơn vị TSVM xuất sắc.
Bài và ảnh: Lê Thị Lan