Sự vững mạnh về chính trị - tư tưởng trong Hội đã khẳng định vai trò, vị thế của CCB trong đời sống xã hội. Từ 750 hội viên, sau 19 năm, Hội CCB huyện Hưng Hà đã kết nạp được 12.700 hội viên với 43 tổ chức Hội cơ sở.
Với tinh thần phấn đấu, tích cực về mọi mặt, Hội CCB huyện Hưng Hà đã được Chính phủ tặng bằng khen và được nhiều bằng khen của TƯ Hội CCBVN và của UBND tỉnh Thái Bình.
*Ảnh đầu bài: Tiết mục Liên hoan VN của CCB huyện Hưng Hà
*

Thành Nam