Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định  “ Có cờ độc lập nào mà không tô thắm bằng máu đào liệt sỹ; Có đài tự do nào không được xây dựng bằng máu xương các anh hùng”.

            Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của mỗi người đân Việt Nam dù trong thời chiến hay thời bình. Sự hy sinh máu xương của những người lính và gia đình họ đã tạo nên “lũy thép thành đồng” để đất nước “ nở hoa độc lập kết quả tự do”, núi sông, trời biển liền một dải gấm hoa.

             Khắc ghi lời căn dặn của Bác, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ “ trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới” phát huy đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” các cấp hội Cựu chiến binh huyện Gia Bình từ đầu năm đến nay luôn chung sức đồng lòng làm nhiều việc thiết thực tri ân những người con ưu tú đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập dân tộc.

         Các cấp hội đã  hưởng ứng phát động mỗi cán bộ, hội viên trong huyện ủng hộ 30.000 đồng cho quĩ “nghĩa tình đồng đội” được là 150.000 triệu đồng nộp nên trên. Thăm hỏi  động viên các gia đình  chính sách, đồng đội ốm đau.  Đã tặng quà các đối tượng thương binh nặng và có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

         Tham gia  chăm sóc, cây cảnh, dọn các nghĩa trang liệt sỹ tại các xã, thị trấn. Tham gia tiêu binh viếng các anh hùng liệt sỹ, phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức lễ báo công, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7.

         Đây là những hoạt động tri ân, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Đó là minh chứng cho đạo lý trân trọng quá khứ, tri ân người có công với nước với dân tộc, những anh linh vẫn trường tồn mãi mãi cùng dân tộc và các thế hệ hôm nay.

                                                                        Nguyễn Bá Sơn