Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, được sự nhất trí của Thường trực huyện ủy Gia Bình, Hội CCB huyện  Gia Bình phối hợp Trung tâm Chính trị  Huyện tổ chức hội nghị  thông tin công tác tư tưởng tháng 11 năm 2023 cho 345 đồng chí cán bộ Hội CCB thuộc: Ban chấp hành hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh 14 xã, thị trấn và Khối 487, các đồng chí Chi hội trưởng, chi hội phó, phân hội trưởng hội cựu chiến binh cơ sở. Trực tiếp dự thông tin thời sự có Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Đỉnh báo cáo viên Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam gồm các nội dung:  Thông báo Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ JoBiden tới Việt Nam, Tình hình xung đột  Hamas- Isael;  Kết quả Hội nghị Trung ương VIII khoá XIII của Đảng. Thông báo thời sự chính trị, kinh tế quí IV năm 2023. Huyện hội triển khai nhiệm vụ trong tâm công tác hội năm 2024.

    Đây là một nội dung cơ bản, hết sức ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay, qua được thông tin cán bộ, hội viên nắm được tình hình, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi nới của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững Phát huy “Phẩm chất Bộ đội cụ Hồ” kiên quyết bảo vệ thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã trọn. Quyết tâm Xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

                                                                        Nguyễn Bá Sơn