Ngày 26/1/2021, BCH Hội CCB Hà Tĩnh đã họp phiên bất thường nhằm quán triệt và triển khai một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021  2026. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên BCH tỉnh hội dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội..

     Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bảo đảm cho các tổ chức Hội CCB luôn vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong từng thời kỳ, giai đoạn. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thường trực Hội CCB tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/Q-CCB ngày 11/1/2021 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam khoá VI về công tác quy hoạch cán bộ Hội CCB nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần tập trung, tài liệu quán triệt học tập, cấp chịu trách nhiệm giới thiệu, truyền đạt và nội dung quan trọng tiếp theo là thực hành xây dựng quy hoạch.

      Về thực hiện tham gia bầu cử, thực hiện hướng dẫn số 96/HD-CCB, ngày 11/1/2021 của Thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam về nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021  -2026; Thường trực Hội CCB tỉnh đề nghị Thường trực Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Khối CCQ & Dn tỉnh, lãnh đạo các tổ chức Hội CCB trong toàn tỉnh làm tốt một số nội dung như: Quán triệt năm chắc các chỉ thị, văn bản; kế hoạch và hướng dẫn triển khai về công tác bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ mới. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, trước hết làm cho cán bộ, hội viên CCB thực sự gương mẫu, tự giác, phấn đấu thực hiện. Động viên cán bộ, hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi được phân công làm các nhiệm vụ tổ chức bầu cử.  Xác định nhất quán phương án nhân sự cán bộ Hội, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Ban chỉ đạo bầu cử đưa vào cơ cấu bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới. phối hợp tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện đối với quá trình giới thiệu nhân sự, hiệp thương và tổ chức bầu cử, góp phần lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng luật.

     Các thành viên BCH đã tham gia thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến phù hợp với công tác cán bộ Hội cấp cơ sở và công tác phối hợp tham gia bầu cử với cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Trao quà tết của Hội CCB tỉnh cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho CCB chống Pháp

Nhân dịp tết Tân Sửu, Hội đã triển khai trao 1477 suất quà của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho đối tượng là  CCB chống Pháp và hơn 400 suất quà của Hội CCB tỉnh cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thi