Tặng Giấy khen của Cục thuế cho 12 hội viên tiêu biểu.

Chiều ngày 3-6, Hội CCB Cục thuế Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến Binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Dù phải trải qua nhiều biến động về công tác tổ chức sáp nhập các đơn vị, nhưng từ năm 2019 sau khi ổn định, Hội tiếp tục hoạt động đúng tôn chỉ mục đích theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam; trong đó xác định nhiệm vụ quan trọng là phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành thuế.

Hàng năm Ban chấp hành hội đề ra chương trình kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ vai trò Hội CCB là tổ chức Chính trị - Xã hội, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi hội và toàn thể hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng bộ, các Chi bộ, các đơn vị toàn ngành thuế và thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở một cách có hiệu quả, thông qua đó để giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể hội viên nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc, ý thức trách nhiệm...
Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên thường xuyên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế; văn hoá văn minh nơi công sở; xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Đc Nguyễn Cảnh Bảy, Phó Bí thư Đảng bộ Cục thuế phát biểu tại hội nghị.

Hội thường xuyên làm tốt công tâc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024 gắn với phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức Hội và các chi hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là quản lý Thuế, thu ngân sách từ thuế, phí. Kết quả thu ngân sách giai đoạn 2019-2023, năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2019 tổng thu ngân sách nội địa đạt 7.231.198 tỷ đồng; năm 2020 đạt 7.989.241 tỷ đồng; năm 2021 đạt 9.323.614 tỷ đồng; năm 2023 đạt 9.180 tỷ đồng…

Đc Lâm Quang Lý, Chủ tịch Hội CCB Khối Các CQ&DN tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ của Hội trong giai đoạn vừa qua cho thấy: Cán bộ, hội viên luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành là quản lý thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức Hội. 100% hội viên đều gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham mưu, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động hàng năm của Cục thuế và các đơn vị cơ sở. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, hội viên. Trong đó, quan tâm các hoạt động nghĩa tình đồng đội như: hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật hiểm nghèo; đảm bảo các chế độ, chính sách kịp thời; Hội đã vận động hội viên quyên góp được hơn 20 triệu đồng ủng hộ 5 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; điển hình trong công tác hoạt động tri ân là Chi hội Văn phòng Cục thuế, Chi hội Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên  - Kỳ Anh.

Đc Nguyễn Ngọc Du, Chủ tịch Hội CCB Cục thuế kết luận hội nghị.

Phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Hàng năm Hội phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên Cục thuế tăng cường các hoạt động nói chuyện truyền thống, về thăm các địa chỉ đỏ như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vĩnh Linh, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Ngã ba Đồng Lộc vv… qua đó giáo dục cho tuổi trẻ phát huy truyền thống, tiếp bước Cha, Anh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Phong trào thi đua đã được kết hợp chặt chẽ với các phong trào như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trong đó vận động được hơn 35 triệu đồng ủng hộ tiền thắp sáng làng quê nông thôn mới ở huyện Lộc Hà; ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới ở xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên ); xã Hà Linh ( Hương Khê ); ủng hộ tiền xây dựng nhà khách tỉnh Điện Biên…

Giai đoạn 2019-2024, Hội CCB Cục thuế vinh dự được Hội CCB tỉnh tặng 02 Bằng khen, 39 cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó có 03 đồng chí được tặng HCLĐ Hạng III; 03 đồng chí được Chính phủ tặng Bằng khen; 95 lượt cá nhân được Tổng Cục và Cục thuế tặng giấy khen; 21 lượt hội viên được Bộ Tài chính và UBND tỉnh tặng Bằng khen; 19 hội viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở về sáng kiến cải tiến công tác của ngành. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm vừa qua, 12 hội viên vinh dự được nhận giấy khen của Cục thuế Hà Tĩnh.

Phương hướng cho phong trào thi đua của giai đoạn 2024-2029, Hội tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, tập hợp, bồi dưỡng và vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phát huy tốt bản chất, truyền thống của Anh Bộ đội Cụ Hồ; Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; phát huy tiềm năng đa dạng của Cựu chiến binh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Đảng bộ Cục thuế. Nghị quyết đại hội Hội CCB Việt Nam, tỉnh hội và Hội CCB Khối Các CQ&DN tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Quang Lý Chủ tịch Hội CCB Khối Các CQ& DN tỉnh; đồng chí Nguyễn Cảnh Bảy, Phó Bí thư Đảng ủy Cục thuế đều thống nhất ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội CCB Cục thuế Hà Tĩnh đạt được trong giai đoạn vừa qua; thể hiện sự phấn đấu vươn lên và vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên từ cấp Cục đến cơ sở. Phong trào thi đua đã tạo ra được sự lan tỏa và động lực khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, của Hội, của địa phương. Từ đó nêu cao tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng và Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn tới, hai đồng chí đều nhấn mạnh đến những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà Hội đã đề ra, trong đó yêu cầu các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn 2024-2029.

Tại hội nghị, 12 hội viên tiêu biểu được nhận Giấy khen của Lãnh đạo Cục thuế về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2019 – 2024.

Lê Anh Thi