Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê được chính thức thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000.375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 02/04/2007. Đảng bộ Cty mỏ sắt Thạch Khê trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Trong số cán bộ và công nhân, nhân viên của công ty có nhiều đồng chí đã tham gia chiến đấu, phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm các quân binh chủng như: Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ binh, Cơ yếu, Kỹ thuật … và tham gia chiến đấu trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Căm Pu Chia và Lào.

Trong thời gian qua, tuy chưa được chính thức là hội viên, nhưng các CCB ở Công ty Cổ Phần mỏ sắt Thạch Khê đã nêu cao ý chí, nghị lực, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn hoạn nạn, bão lụt… phát huy tốt bản chất truyền thống của Anh “ Bộ đội Cụ Hồ “, góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Trong buổi lễ ra mắt, thay mặt BCH lâm thời Hội CCB Công ty Cổ phần mỏ sắt Thạch Khê, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch lâm thời thay mặt Hội xin hứa: “ Hội CCB Công ty cổ phần mỏ sắt Thạch Khê và các hội viên nguyện phát huy lòng trung thành, tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực đổi mới, phát huy tiềm năng đa dạng của Cựu chiến binh, vượt qua những khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, xứng đáng là chổ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công ty và xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, CNVC Công ty và nhân dân trên địa bàn.

Lê Anh Thi