Ra đời trong thời kỳ được đánh giá là khó khăn nhất ở mỏ sắt Thạch Khê, các CCB ở mỏ sắt là những cán bộ, quân nhân đã từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường trong thời kỳ chống Mỹ và bảo vệ biên giới của Tổ quốc, nên ngay từ đầu CCB Công ty mỏ sắt đã xác định được tư tưởng, quan điểm vững vàng, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Anh “ Bộ đội Cụ Hồ “, gương mẫu trong mọi việc làm, thực sự là chổ dựa tin cậy của Đảng uỷ và BGĐ Công ty.

Công ty cổ phần sắt Thạch Khê được thành lập năm 2007, vốn điều lệ là 2.400 tỷ đồng, với 9 cổ đông tham gia, trong đó các cổ đông chính là Tập Đoàn than và Kháng sản Việt Nam; Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Tổng công ty Thép Việt Nam... Tuy nhiên, sau gần 4 năm hoạt động, một số cổ đông do bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế, không đủ năng lực tài chính nên đã không thực hiện đúng cam kết ban đầu, gây cho việc triển khai thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có thời gian Công ty phải ngừng sản xuất để tái cơ cấu, loại bỏ các cổ đông kém vốn; Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn, công nhân thiếu việc làm, thu nhập không ổn định đã ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của Cán bộ công nhân viên. Đứng trước thực trạng đó, Hội CCB đã chủ động phối kết hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phụ nữ trong Công ty quán triệt tư tưởng, kiên định vững vàng, đoàn kết khắc phục vượt qua khó khăn. CCB trong Công ty là những tấm gương đi đầu, gương mẫu, tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của Công ty. Hội đã tổ chức các phong trào hoạt động quản lý, sử dụng và bảo dưỡng máy móc, tiết kiệm vật liệu, nhiên liệu trong sản xuất, sẵn sàng nhận những công việc trái nghề, trái ngành, tham gia tuần tra canh gác bảo vệ tài sản và giữ gìn ANTT khu vực mỏ. Với những việc làm thiết thực, Cán bộ hội viên CCB Công ty mỏ sắt Thạch Khê góp phần rất lớn trong việc ổn định tư tưởng, xác định nhiệm vụ và giữ vững quan điểm cùng đồng hành với sự phát triển của Công ty, thực sự là một tổ chức gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đem lại niềm tin cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Sau một năm hoạt động, Hội CCB Công ty mỏ sắt Thạch Khê đã vinh dự được Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt danh hiệu “ Hội Cựu Chiến Binh trong sạch vững mạnh “.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017 đặt ra cho Cán bộ hội viên CCB Công ty mỏ sắt Thạch Khê nhiều nhiệm vụ phải vượt qua, cùng với Công ty tiếp tục ổn định tổ chức sản xuất, khai thác, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến dự án Mỏ sắt Thạch Khê. Với những thành tích đạt được sau một năm thành lập, chắc chắn trong nhiệm kỳ tới Hội CCB Công ty mỏ sắt Thạch Khê sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chỉ tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Lê Anh Thi