Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Đại hội. Đến dự Đại hội có các đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đoàn thể Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Đại hội.

Đại hội lần thứ hai Hội Cựu chiến binh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 với nội dung trọng tâm là: Tiếp tục vận động các thế hệ Hội Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Ngành; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng Hội cựu chiến binh cơ quan trong sạch, vững mạnh. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội Cựu chiến binh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận kết quả Hội Cựu chiến binh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được nhiệm kỳ qua; biểu dương những cố gắng trong tổ chức, thực hiện công tác Hội, sự nỗ lực phấn đấu của hội viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và hoạt động Hội. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Cựu chiến binh, các nghị quyết và chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới", xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, trong đó đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của hội viên Cựu chiến binh trên mọi lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và ngành Kiểm sát nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Hội Cựu chiến binh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra.

Đại hội bầu 09 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Ý, Đặng Thị Mai Hương, Trương Minh Mạnh, Nguyễn Văn Nhưng, Nguyễn Quốc Huy, Đỗ Văn Kha, Bùi Xuân Ngọc, Nguyễn Đăng Quang; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên.

Hoàng Linh