Hằng năm, Hội CCB và Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thăm viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trải qua 16 năm thành lập, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có những bước đổi thay đáng kể. Đáng chú ý, các đơn vị thành viên của Hội xây dựng được bộ máy vững mạnh, kiện toàn tổ chức và vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, luôn phát huy bản lĩnh, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên nhiều mặt...

Những người lính Cụ Hồ ngành Xăng dầu

Theo Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Trần Xuân Bình, Hội luôn lấy công việc được giao làm trục chính và mục tiêu phát triển đơn vị làm trọng tâm để tiến hành hoạt động. Hầu hết hội viên CCB Cơ quan Tập đoàn có thái độ đối với công việc là thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung dân chủ và tinh thần xây dựng.

Ngoài ra, vấn đề dân chủ cơ sở luôn được đề cao, thể hiện ở việc lắng nghe nhau, chia sẻ thông tin về mục tiêu, thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng để hội viên tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị; 100% hội viên đã tham gia tích cực việc học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nâng cao giác ngộ chính trị.

Hội cũng vận động hội viên tích cực tự học tập, bồi dưỡng và cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn của Hội CCB Việt Nam để vận dụng trong công tác của mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên”.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Hội tích cực, chủ động bảo vệ quyền lợi của các hội viên; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với hội viên và gia đình hội viên; giữ vững và phát huy “chất lính” của các hội viên trong mọi hoàn cảnh và điều kiện công tác. Đặc biệt là vai trò gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp Hội. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng; đi đầu trong việc vận động hội viên CCB và CQN tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên từng cương vị công tác ở cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ người CCB

Theo Chủ tịch Trần Xuân Bình: Petrolimex là Công ty đại chúng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với mô hình Công ty cổ phần; bên cạnh trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn, còn phải bảo đảm quyền lợi cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ. Petrolimex phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh và năng động tại Việt Nam. Bên cạnh vai trò chủ lực trong việc bảo đảm đủ xăng dầu cho đất nước trong mọi tình huống, Petrolimex tiếp tục góp phần đắc lực, có hiệu quả vào việc phát triển KTXH theo các mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, hội viên CCB Cơ quan Tập đoàn luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để cùng Tập đoàn xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Đặng Trần Hiếu đánh giá: Hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn với đội ngũ đông đảo và nắm giữ những vị trí công tác quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị và tổ chức của đơn vị. Các CCB với bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động đã xây dựng được nét văn hóa rất riêng của Petrolimex trong mỗi thế hệ cán bộ, người lao động.

“Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các nhiệm kỳ trước, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bám sát Điều lệ Hội CCB Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, thể hiện rõ nét “chất lính” trong thời bình. Các hoạt động của CCB Petrolimex đều thiết thực. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các cấp, trong sự gắn kết mật thiết với các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp và đông đảo tập thể CBCNV-NLĐ thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, tích cực tham gia bảo vệ quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, thực hành dân chủ cơ sở… góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Petrolimex trong thời gian qua”.

Hướng tới Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027), Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã, đang và sẽ luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Petrolimex để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; tiếp tục giữ gìn và nhân lên “chất lính” Bộ đội Cụ Hồ mà CCB Petrolimex qua các thời kỳ, qua các vị trí công tác cùng với các thế hệ cán bộ, người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội trong Petrolimex xây thành. Qua đó tiếp tục tạo được sự đoàn kết, tính kỷ luật, trách nhiệm, gương mẫu và không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa Petrolimex phát triển, lớn mạnh hơn nữa...

Ngày 27-7-2006, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1304/QĐ-CCB của BCH Hội CCB Việt Nam (tên gọi ban đầu là Hội CCB Cơ quan Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam), với 104 hội viên (thuộc Văn phòng Tập đoàn và 5 công ty: Bất động sản, Tin học, Gas, Hóa dầu, Pjico). Đến năm 2012, Hội có 242 hội viên (do thành lập thêm Hội CCB tại Công ty xăng dầu khu vực I và Hà Sơn Bình). Đây là nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo và nguyện vọng của cán bộ, người lao động là CCB trong việc tập hợp CCB đang công tác trong ngành, để động viên nhau phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; có điều kiện thuận lợi để giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của công nhân ngành Xăng dầu. Kể từ phong trào công nhân cách mạng do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các cộng sự khởi xướng (13-3-1928) tới nay, lớp lớp cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong đó có rất nhiều CCB đã tham gia xây dựng và phát triển Petrolimex qua các thời kỳ vẻ vang của dân tộc ta.

Chính Nhi - Thùy Khanh