Đại hội thống nhất đánh giá Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đại hội I. Cán bộ hội viên đoàn kết, gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “. Trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức cơ sở Hội biết gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tập trung vào việc cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Điển hình là: Hội CCB văn phòng Cục Thuế, Văn phòng Ngân hàng NN&PTNT, Văn phòng Bảo Hiểm xã hội Hà Tĩnh… Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB cơ quan DCĐ Hà Tĩnh đã vận động kết nạp được 325 hội viên, phát triển thêm 18 cơ sở Hội, nâng tổng số hội viên lên 613 đ/c, sinh hoạt ở 30 cơ sở Hội. Hội đã có ở 11 Sở, 19 cơ quan ngành đơn vị cấp tỉnh, trong đó có 4 cơ quan văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn đại biểu QH và HĐND, nhiều Sở quan trọng như: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Sở LĐ - TBXH v.v Số hội viên tham gia cấp ủy ở 29/30 cơ sở Hội. Có 62 đ/c tham gia BCH Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trong đó có 23 đ/c Thường vụ Đảng ủy, 12 đ/c Bí thư Đảng ủy, 10 đ/c phó bí thư Đảng ủy. Về chuyên môn có 19 hội viên CCB giữ các chức vụ Giám đốc, phó GĐ và tương đương; 57 đ/c Trưởng, phó phòng cấp tỉnh. Đây là cơ sở để tăng cường sức mạnh lãnh đạo ở các cơ quan đơn vị và nâng cao chất lượng của các tổ chức Hội cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước của Hội thời gian 5 năm qua mà chủ yếu là phong trào thi đua “CCB gương mẫu “ đã thực sự sôi nổi, cuốn hút và thu được hiệu quả cao. Các nhân tố điển hình báo cáo tại đại hội đều khẳng định: Thi đua chính là động lực thúc đẩy cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp hội đã tổ chức chặt chẽ các phong trào thi đua liên tục, nối tiếp các phong trào của cơ quan đơn vị như phong trào thi đua “ Xây dựng người cán bộ, công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu “, phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo “ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà “, “ Xây dựng công sở văn minh “. Đặc biệt Hội đã biết gắn kết phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động lớn của Đảng “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ đang diễn ra sôi nổi rộng khắp trong các cơ quan đơn vị. Nhờ vậy tổ chức cơ sở Hội luôn được chăm lo xây dựng vững mạnh, chất lượng hội viên chuyển biến rõ rệt, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhận những danh hiệu khen thưởng xứng đáng. 5 năm qua, Hội CCB cơ quan cấp Tỉnh có 33 đ/c được tặng thưởng HCLĐ các hạng, 60 đ/c được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 299 lượt Bằng khen của Bộ và tương đương, trên 300 lượt hội viên được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh, Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt nam; 2 hội viên được công nhận danh hiệu CSTĐ toàn quốc, 71 lượt hội viên được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh. Trong đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước lần này, có 105 đ/c được vinh dự nhận danh hiệu “ CCB gương mẫu “, và 45 đ/c được nhận kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam. Đại hội nhiệm kỳ 2009 - 2014 đã bầu ra BCH gồm 15 đ/c; đồng chí Trần Khánh Thành tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB cơ quan DCĐ nhiệm kỳ II. Đại hội đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi tất cả các hội viên CCB khối cơ quan DCĐ Hà Tĩnh mỗi người hãy làm nhiều việc tốt, mỗi cấp hội phải có một công trình thật ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt nam Ảnh trên: Các Hội cơ sở Xuất sắc nhận Bằng khen của UBND Tỉnh

Lê Anh Thi