Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh, lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam; đại diện nhiều ban ngành đoàn thể, đại biểu đại diện cho các CCB trong tỉnh.

5 năm qua, Hội CCB tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được củng cố, kiện toàn với trên 18.000 hội viên, sinh hoạt ở 1.250 chi hội. Toàn tỉnh hiện có gần 4.100 CCB được tín nhiệm, bầu giữ các chức danh trong Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Hội đã phối hợp với các đoàn thể bồi dưỡng, giới thiệu 582 hội viên vào Đảng, tham gia giáo dục QPAN cho 1.730 cán bộ các cấp.

Phong trào thi đua CCB gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tốt, nhất là phong trào “Mỗi cấp Hội có một công trình, một việc làm tốt”. Toàn Hội đã vận động hơn 600 triệu đồng để xây 54 ngôi nhà tình nghĩa và riêng trong Hội đã vận động đóng góp xóa 153 ngôi nhà tạm, cất bốc hàng trăm mộ liệt sĩ, đóng góp hàng trăm triệu đồng vào các quỹ xã hội. Hội đã cùng NHCS củng cố 750 tổ vay vốn, khai thác qua các kênh 50 tỷ đồng và 2 tỷ đồng quỹ Hội, cho trên 9.000 hội viên vay SXKD, giải quyết việc làm cho hàng nghìn hội viên, nâng tỷ lệ khá, giàu từ 37% lên 52%. Kết quả phong trào thi đua có 95,2% số hội cơ sở đạt danh hiệu TSVM, 95% số hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 96% số hội CCB đạt “Gia đình văn hóa”...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực vượt bậc, tinh thần vượt khó của Tỉnh hội, đã đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. T.Ư Hội mong rằng Hội CCB tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và thành tích đạt được trong 5 năm qua, luôn đổi mới phương thức, nội dung thi đua, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh và T.Ư Hội giao phó.

Hội CCB tỉnh Quảng Ninh hiện đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở trong toàn tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, Tỉnh hội đã phát triển được 45.563 hội viên với 337 cơ sở Hội, 2.326 chi hội; 98,5% tổ chức Hội đạt TSVM; 96,5% số hội viên đạt danh hiệu Hội viên CCB gương mẫu…

Thông qua phong trào thi đua, tại các cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB tham gia quản lý đô thị, an toàn giao thông” ở TP Hạ Long, “Thắp sáng đường quê” ở huyện Đông Triều… Trung bình hằng năm, toàn Tỉnh hội đã tổ chức trên 1.000 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 97.000 lượt thanh thiếu niên, học sinh, đồng thời tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; giới thiệu, bồi dưỡng giúp đỡ kết nạp 500-600 đảng viên mới, tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên lập thân lập nghiệp, giúp đỡ các gia đình chính sách… Tỷ lệ hộ nghèo trong CCB toàn tỉnh hiện nay là 0,86%, trong đó TP Hạ Long, Móng Cái; TX Cẩm Phả, Uông Bí và 91 cơ sở không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 36%; có 137 doanh nghiệp và 235 HTX, trang trại, gia trại của CCB thực hiện sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng ngàn con em CCB, CQN…

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Đam đã biểu dương những thành tích của Hội trong 5 năm qua và tin tưởng vững chắc Hội CCB tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn, đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã đoàn kết, vận động các hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tệ quan liêu, tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

20 năm qua, các tổ chức Hội trong tỉnh đã phát triển nhanh chóng, từ 263 hội cơ sở trong nhiệm kỳ đầu, đến nay đã có 404 tổ chức Hội, gồm 15 hội trên cơ sở, 389 hội cơ sở với 2.057 chi hội. Tổng số hội viên đã kết nạp là 112.236. Tính đến tháng 6-2009, còn 91.521 hội viên. Thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Hội đã tập hợp được đội ngũ CQN vào các CLB do Hội CCB quản lý. Hiện đã có 263/263 cơ sở tổ chức CLB CQN với số thành viên tham gia sinh hoạt là 42.990, đạt 50%. Đặc biệt trong lĩnh vực tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, Hội CCB tỉnh được ghi nhận là đội ngũ tiên phong, thu được nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất của CCB. 20 năm qua, các cấp Hội đã khai thác các nguồn vốn, vay được 225 tỷ 76 triệu đồng cho 23.066 hội CCB vay, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho gần 30.000 lượt CCB. Các mô hình kinh tế của CCB ngày càng phát triển và hiệu quả. Đã có 24 HTX, 45 tổ HTX, 555 trang trại, 2.555 gia trại, 85 doanh nghiệp do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho 25.300 lao động. Quỹ Hội bình quân từ 37.000 đồng lên tới 145.000 đồng/hội viên. Đời sống hội viên được cải thiện, xoá được đói, xoá được hết 290 nhà dột nát. Số hộ nghèo giảm từ 18% xuống còn 4%.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương khẳng định: Hội CCB tỉnh từ khi thành lập đến nay, không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng, có hiệu quả thiết thực, xúng đáng là chỗ dựa tin cậy của cáp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Những năm qua, nhờ phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế, khuyến khích mọi người làm giầu chính đáng, Hội CCB tỉnh Bình Phước đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo với ý chí quyết thắng của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội đã vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời huy động, góp vốn hỗ trợ hội viên làm kinh tế.

Trong 5 năm qua, Tỉnh hội đã huy động tổng số vốn được 167.575 triệu đồng, vận động đóng góp quỹ Hội được 11.504 triệu đồng (bình quân 621.000 đồng/hội viên), giúp cho 11.157 lượt hội viên vay vốn sản xuất. Ngoài ra, hội viên thuộc các hội cơ sở đã tham gia làm được 69 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 1/3 đường được trải nhựa và bê tông; bắc 53 cây cầu, vét 23 kênh dẫn nước và đào hàng trăm giếng nước sạch cho các hộ hội viên. Nhiều phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột”, “Nhà nghĩa tình đồng đội” cũng được nhân rộng trong khắp các hội cơ sở. Điển hình như Huyện hội Chơn Thành, có 5 hội viên ủng hộ xây từ 2 đến 3 căn nhà, trị giá mỗi căn 15 triệu đồng. Huyện hội Phước Long chỉ trong vòng 3 năm (2007-2009), đã vận động xây dựng được 50 căn nhà cho CCB nghèo, trị giá gần 800 triệu đồng...

Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh hội đã vận động mỗi hội viên CCB trong tỉnh tiết kiệm 24.000 đồng/năm, góp vào Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Với số tiền tiết kiệm, tính đến tháng 9-2009, đã huy động được 2.370 triệu đồng, xây dựng được 166 căn nhà và phấn đấu đến hết năm 2009, giảm chỉ còn 0,5% gia đình hội viên CCB nghèo, tiến tới xóa hết nghèo trong những năm tiếp theo.

Với những thành tích đã đạt được, Hội CCB các tỉnh đã được Nhà nước, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng nhiều huân chương, cờ, bằng khen cho những tập thể và hội viên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc.

PV