Đồng chí Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Hội CCB tỉnh Hòa Bình: Ngày 12-9, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 20 năm qua, Hội CCB tỉnh Hòa Bình luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng về chính trị, tư tưởng làm nền tảng. Hộithường xuyên chăm lo giáo dục về chính trị, tư tưởng; chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục, động viên hội viên CCB, CQN giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Đến nay, Hội không có cán bộ, hội viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của T.Ư và địa phương phát động. Tiêu biểu là các hoạt động xây dựng Nông thôn mới; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tri ân đồng đội và từ thiện nhân đạo...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường và đồng chí Bùi Đức Hinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các cấp Hội CCB đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị,Hội CCB tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW và sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong xây dựng Hội CCB.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong công tác thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Minh Tuấn

Hội CCB các tỉnh, thành phố tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09

Hội CCB tỉnh Ninh Bình: Sáng 12-9, Hội CCB tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Song Tùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Việt Anh - Trưởng ban Dân vận, Bùi Mai Hoa -Trưởng ban Tuyên giáo; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - UVBTV T.ƯHội, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam;cùng đại biểu các sở, ban, ngành;lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện, T.P Ninh Bình, Khối 487...

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình hoạt động, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; 13 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa X). Từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

7 ý kiến thảo luận tại Hội nghị phân tích làm rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân. Đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề thiết thực, cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh và đồng chí Đỗ Việt Anh ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Hội CCB các cấp thời gian qua. Đồng thời  đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cần quan triệt và nhận thức đầy đủ hơn nữa về trách nhiệm thực hiện công tác CCB theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW và Kết luận số 66-KL/TW. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá thực chất kết quả công tác CCB để rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Lê Văn Cao

Hội CCB T.P Cần Thơ: Ngày 8-9, Hội CCB T.P Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND T.P Cần Thơ; lãnh đạo ban, ngành, Hội CCB các quận, huyện…

20 năm qua, Hội CCB các cấp luôn coi nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền là một trong ba vấn đề chính để xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Hiện nay có 3.671 cán bộ, hội viên CCB được giao giữ các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, HĐND, MTTQ và các đoàn thể của địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trực tiếp góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân ở các cấp.

Các cấp Hội xây dựng được 1.265 mô hình “Dân vận khéo”; vận động hội viên hiến 7.170m2 đất làm trường học, đường giao thông nông thôn;  giúp đỡ xóa được 1.490 hộ CCB nghèo, 651 hộ CCB cận nghèo; xây dựng mới và bàn giao 1.530 căn, sửa chữa 461 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng số tiền 62,6 tỷ đồng. Trong đó, hội viên đóng góp 14,3 tỷ đồng và 11.039 ngày công lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch Hội - Nguyễn Minh Hoàng và Phó bí thư Thường trực Thành ủy - Phạm Văn Hiểu ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội CCB T.P Cần Thơ đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí Phó chủ tịch đề nghị các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; gương mẫu đi đầu và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phương Nghi