Năm 2009, Hội CCB Hà Tĩnh đã kết nạp được 4.610 hội viên, phát triển mới được 3 cơ sở Hội (khối 487), nâng tổng số hội viên hiện nay của toàn tỉnh lên 68.696 (chiếm 90,3%). Các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia học tập quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nổi bật nhất là vận động hội viên chấp hành tốt về công tác “Tái định cư, giải phóng mặt bằng” các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh và từng địa phương, tham gia cuộc vận động chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp giai đoạn II, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội CCB tỉnh Nghệ An năm 2009 đã tổ chức thành công các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, hội nghị thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ 4 từ cơ sở, huyện, tỉnh đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu. Công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong các cấp Hội cơ sở. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 chỉ còn 4,41%, đặc biệt có 2 đơn vị dưới 1% là TP Vinh và thị xã Cửa Lò. Công tác phối hợp hoạt động với các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới đã được tiến hành có nền nếp, nhiều hoạt động bổ ích và hiệu quả.

Hội nghị BCH của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An năm nay được đánh giá là có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thảo luận dân chủ. Trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng như thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chất lượng kết nạp hội viên mới, tiến hành rà soát bảo đảm quyền lợi chế độ chính sách cho các hội viên.

Phương hướng năm 2010, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, BCH Hội ở 2 tỉnh đã tập trung bàn bạc các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua, gắn chương trình hành động vào việc thực hiện tốt giai đoạn II cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tham gia tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhất là ở cơ sở. Kết thúc hội nghị, BCH ở 2 Tỉnh hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua cho các cấp Hội cơ sở.

Tin và ảnh: Lê Anh Thi