Triển lãm giới thiệu các tư liệu bản đồ và các tài liệu liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với 58 bản đồ, 33 tư liệu, 31 sách và bài dự thi viết về Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều hình ảnh quý đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong đó có nhóm bản đồ của các nước phương Tây ghi nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 6 bản đồ của Trung Quốc khẳng định ranh giới cực Nam của Trung Quốc không vượt quá đảo Hải Nam.

Có thể nói, triển lãm thực sự là một hoạt động thiết thực, một thông điệp của văn hóa. Những tư liệu trưng bày trong triển lãm lần này góp phần minh chứng thêm những trang sử hào hùng của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử. Ngoài những bản đồ, tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa còn có các hình ảnh về quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân và dân cả nước cũng như của huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Triển lãm là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo người dân thủ đô và bạn bè quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó khơi dậy hơn nữa lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 22-12.

Bảo Minh