Ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ hai từ phải qua) nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh hôm 22.7

Ngày 5-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã điều chuyển ông Nguyễn Nhân Chinh về làm Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh, sau gần nửa tháng ông Chinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Đây là việc làm mà các cấp có thẩm quyền của Đảng ta rất cần biểu dương Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, vì mấy lẽ sau:

Một là, Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã vừa chấp hành nghiêm, kịp thời ý kiến của Ban Tổ chức T.Ư, vừa biết lắng nghe phản ứng của dư luận về việc điều động, bổ nhiệm ông Chinh.

Hai là, Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc soi lại quyết định trước của Tỉnh ủy. Đúng là việc điều động bổ nhiệm ông Chinh về nguyên tắc “không vướng quy định nào”, như trả lời của Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan truyền thông, nhưng “vướng” lòng dân.

Hơn nữa, Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã biết sửa sai vì chưa nghiêm túc quán triệt và thực hiện hết ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đúng như Tổng Bí thư viết: “Giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan…”.

Nếu lường trước được nhân thân ông Nguyễn Nhân Chinh mà mở rộng dân chủ, tiến hành thăm dò dư luận trong Đảng, trong dân trước thì chắc chắn đã không xảy ra tình trạng phải điều động đi, điều động lại như thế. Thực ra là làm khổ ông Chinh.

Cần biểu dương Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh còn vì một lẽ để làm gương cho các tổ chức Đảng khác soi vào. Vì những năm qua không phải không có Tỉnh ủy này, Tỉnh ủy kia sai sót, nhưng “cố đấm ăn xôi”; “im lặng đáng sợ” vừa làm “nhờn” luật, vừa để ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Huy Thiêm