Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La hiện có 13 đơn vị trực thuộc, trên 270 tổ chức cơ sở Hội và 2.445 chi hội ở các bản, tiểu khu, tổ dân phố với gần 45.000 hội viên. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La luôn làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh trong tỉnh và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Đồng thời, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới phương thức và nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đó là: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...  

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cựu chiến binh  gương mẫu” luôn được Hội Cựu chiến binh  từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả. Hội Cựu chiến binh  các cấp đã tổ chức các hoạt động thi đua  gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua đã được hội viên Cựu chiến binh  trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó, và đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên Cựu chiến binh . Hàng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn vốn vay, để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phát huy nghĩa tình đồng đội, giúp nhau về cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, các cấp hội đã nhận ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh gần 975 tỷ đồng, đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội 17 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 30.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế;... Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều hộ hội viên...

Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 mô hình kinh tế của Cựu chiến binh, trong đó có 37 doanh nghiệp, 20 Hợp tác xã, 19 tổ Hợp tác xã, 1.470 mô hình  kinh doanh dịch vụ, gần 1.460 trang trại, gia trại; qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 3%, số hộ hội viên khá, giàu ngày càng tăng với 67%. Gần 2.000 lượt hội viên được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương cũng được các cấp Hội Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên Cựu chiến binh đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để xây dựng nông thôn mới và đã được hội viên tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 2014 đến nay, hội viên cựu chiến binh đã tự nguyện hiến gần 190.000 m2 đất, đóng góp 93.000 công lao động để làm đường giao thông, trường học, trạm xá và các công trình phúc lợi; làm 760 km đường giao thông nội bản, gắn 134 tuyến đường mang tên "Đường Cựu chiến binh tự quản", góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trong tỉnh.  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực hưởng ứng, tham gia; các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hội viên Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong việc cưới, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống. Hàng năm có gần 90% gia đình Hội viên đạt "gia đình văn hóa".

Hội Cựu chiến binh đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường... Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp Hội tham gia tích cực; thực hiện tốt việc phối hợp với lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được thực hiện hiệu quả đã góp phần động viên khích lệ các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do hội Cựu chiến binh các cấp phát động, thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội Cựu chiến binh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Như Thủy