Xưởng mộc của gia đình CCB Lương Xuân Việt, xóm Thanh Hoa, xã Trung Thành, Phổ Yên mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương (Nguồn: thainguyentv.vn).

Đến nay, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Nguyên đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Để triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Hội CCB tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Hướng dẫn và Kế hoạch triển khai thực hiện. Hội CCB tỉnh tổ chức 02 hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và báo cáo viên Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã, khối 487. Chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 01 và tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy tới 100% hội viên, cựu quân nhân và nhân dân; ban hành Hướng dẫn số 73/HD-CCB, ngày 21/01/2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương.

Các cấp Hội xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác; tổ chức quán triệt, học tập bằng nhiều hình thức, trực tiếp, trực tuyến, cổng thông tin CCB tỉnh, nhóm Zalo, tự nghiên cứu, bảo đảm phù hợp công tác phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp Hội, hội viên, trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng nội dung “làm theo”, bằng những việc làm cụ thể, trong đời sống thường ngày; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn Hội đã có 125 hội viên tham gia các chốt phòng, chống dịch; 4.858 hội viên tham gia các tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc tình hình diễn biến ở địa phương; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, cựu quân nhân ủng hộ cho quỹ vắc xin trên 3,2 tỷ đồng; tiêu biểu như CCB Nguyễn Văn Thắng, thành phố Thái Nguyên ủng hộ 1 tỷ đồng; CCB Nguyễn Đình Nguyên, thị xã Phổ Yên ủng hộ 20 triệu đồng; CCB Nguyễn thành Phương ủng hộ 01 tấn gạo và 5 triệu đồng; CCB Nguyễn Đức Cổn, CCB Nguyễn Minh Nhung, CCB Vũ Đình Cầu, thành phố Thái Nguyên mỗi đồng chí ủng hộ 10 triệu đồng; Hội CCB phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên vận động hội viên và nhân dân hỗ trợ hàng nghìn suất cơm miễn phí cho trạm kiểm soát đường rẽ vào thành phố Thái Nguyên,... Đặc biệt, Hội CCB tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng chương trình “Một triệu suất quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào, hội viên CCB vượt qua đại dịch COVID-199” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động được trên 841 triệu đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Trong thực hiện đã có nhiều mô hình hay, việc làm hiệu quả. Thông qua phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn Hội đã vận động cán bộ, hội viên, cựu quân nhân tham gia đóng góp công sức, kinh phí để làm đường giao thông, nạo vét kênh mương xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa được gần 15.000 ngày công, trị giá gần 1,5 tỷ đồng; có 126 gia đình hội viên hiến 17.479 m2 đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; tiêu biểu như gia đình các hội viên: Nguyễn Văn Hòa (xã Hà Thượng), ủng hộ 130 triệu đồng; Nguyễn Văn Tình (xã Mỹ Yên) hiến 3.000 m2; Trần Ngọc Bé, (xã Quân Chu, huyện Đại Từ) hiến 2.350 m2; Nguyễn Trung Dũng (xã Khe Mo), hiến 5.000 m2; Đỗ Văn Tuấn (xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) hiến 2.000 m2  đất,...

Ngoài ra, các cấp Hội còn đăng ký đảm nhận những đoạn đường “CCB tự quản”, tu bổ, bảo dưỡng; quản lý các công trình lịch sử, văn hóa của địa phương; xây dựng “Doanh nghiệp CCB Thái Nguyên hội nhập và phát triển”, với những mô hình tiêu biểu năng động, sáng tạo, hiệu quả; điển hình như: Hội CCB thành phố Thái Nguyên, có mô hình “Dân vận khéo”; “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự” tại xã Tân Cương; Hội CCB huyện Võ Nhai có các mô hình tổ liên kết hỗ trợ “trồng cây ăn quả, nuôi ong phát triển kinh tế gia đình”; Hội CCB  huyện Đồng Hỷ mô hình "làm một phần việc nhỏ, giúp được người bớt khó"; Hội CCB huyện Phú Bình phát động phong trào "rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác"; Hội CCB huyện Đại Từ phát triển mô hình “lò đốt rác thải gia đình”; mô hình “con đường hoa, con đường tự quản”; “ngày thứ bảy tự nguyện”, “ngày chủ nhật xanh” tổng vệ sinh môi trường góp phần “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;...

Việc học tập và làm theo Bác chính là làm tốt những phần việc, công việc hằng ngày theo chức năng của từng tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ được giao của mỗi người. Và hơn hết là nói gắn liền với làm, làm đến đâu, hiệu quả đến đó./.

CTV