Tỉnh hội tiếp tục tổ chức vay vốn ngân hàng CSXH thêm 365.000.000 đồng. Đồng thời cùng ngân hàng kiểm tra đổi sổ vay và phát phiếu thu lãi ngân hàng trong Hội thời gian trước. Quý đó cũng là quý xây dựng và bàn giao được 32 căn nhà tình nghĩa (có 7 căn của công ty Him Lam), 149 căn nhà tình thương, trong đó 49 căn vận động nội lực hội viên đóng góp. Tỉnh hội còn vận động góp vốn để cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi được 12.000.000 đồng, cộng với trước nâng tổng số lên 442.813.000 đồng cho 311 hội viên vay. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được đẩy mạnh như khám chữa bệnh cho hội viên, gia đình chính sách hai xã Hòa An và Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cấp 500 định xuất thuốc, trị giá trên 15.000.000 đồng; rồi tổ chức thăm viếng tặng 62 phần quà trị giá 11.400.000 đồng cho hội viên nghèo và gia đình chính sách, đóng góp quỹ khuyến học 3.560.000 đồng và 4.500 quyển tập cùng 1.500 cây bút tặng các em học sinh.

Ban công tác Hội