Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương lân cận và các ổ dịch mới phát sinh trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan lớn trong cộng đồng, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, sân tập golf, bắt đầu từ 12 giờ ngày 13/5.

Theo đó, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức các đoàn thanh tra để kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh -dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

Trưởng Ban Chi đạo phòng chống dịch của các ngành, cấp, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý.

Trong những ngày qua UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố bao gồm: Chi thị số 11/CT/UBND ngày 5/5/2021, Chi thị số 12/CT - UBND ngày 11/5/2021 và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021, yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngày 11/5, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại một số nơi ở Hà Nội, nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động "chui".

Tuyết Mai – Nguyễn Cúc