Quang cảnh kỳ họp thứ mười ba, HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020. Theo đó, Hà Nội giảm 2.519 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Sáng 21/2, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ mười ba, HĐND thành phố (TP) Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021). Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Đây là kỳ họp không thường kỳ nhằm xem xét, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND TP, đồng thời tổ chức hội nghị phổ biến Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tại kỳ họp, HĐND TP xem xét, quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP) thuộc 11 quận, huyện (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông, Ứng Hòa) trên địa bàn TP năm 2020.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo đề nghị của UBND TP và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP tổ chức Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp không thường kỳ để xem xét và quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, TDP thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh, TP hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là nội dung khi triển khai liên quan đến các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ở từng cơ sở và từng người dân. Vì vậy, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP đã xem xét một cách kỹ lưỡng, phù hợp với địa bàn dân cư với phương châm: Thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định pháp luật; hạn chế sự xáo trộn, coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập; không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND TP, đặc biệt là các vị đại biểu đang công tác tại các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến tâm huyết, những kinh nghiệm và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Theo dự thảo Nghị quyết, HĐND TP Hà Nội quyết nghị việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, TDP thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau: Quận Cầu Giấy sáp nhập 142 TDP để thành lập 74 TDP mới, quận Hoàn Kiếm sáp nhập 651 TDP để thành lập 132 TDP mới, quận Long Biên sáp nhập 156 TDP để thành lập 76 TDP mới, quận Ba Đình sáp nhập 300 TDP để thành lập 136 TDP mới, quận Đống Đa sáp nhập 866 TDP để thành lập 337 TDP mới, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 742 TDP để thành lập 242 TDP mới, quận Thanh Xuân sáp nhập 183 TDP để thành lập 82 TDP mới, quận Hoàng Mai sáp nhập 574 TDP để thành lập 223 TDP mới, quận Tây Hồ sáp nhập 293 TDP để thành lập 95 TDP mới, quận Hà Đông sáp nhập 11 TDP để thành lập 6 TDP mới, huyện Ứng Hòa sáp nhập 8 thôn để thành lập 4 thôn mới.

Song song với đó, thực hiện đổi tên 226 TDP, gồm: Quận Ba Đình đổi tên 46 TDP, quận Cầu Giấy đổi tên 37 TDP, quận Đống Đa đổi tên 26 TDP, quận Hai Bà Trưng đổi tên 17 TDP, quận Hoàng Mai đổi tên 89 TDP, quận Tây Hồ đổi tên 11 TDP.

Có 2 quận (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm) và 5 huyện (Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Mỹ Đức, Đông Anh) không đề nghị thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Nếu Nghị quyết được thông qua, số lượng thôn, TDP mới được thành lập khi thực hiện phương án sáp nhập ở 11 quận, huyện là 1.407 thôn, tổ dân phố (4 thôn, 1.403 TDP); sau khi sáp nhập sẽ giảm 2.519 thôn, TDP.

Tại báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP do Phó Trưởng Ban Pháp chế Duy Hoàng Dương trình bày cho thấy: Tại thời điểm thống kê đến hết tháng 11/2019, toàn TP Hà Nội có 7.968 thôn, TDP (2.510 thôn và 5.458 TDP). Tổng số thôn, TDP trong diện phải sáp nhập theo quỵ định là 4.115. Trong đó, 223 thôn (có số hộ gia đình dưới 150); 3.892 TDP (có số hộ gia đình dưới 225 ). Qua nghiên cứu khảo sát, nhiều thôn, TDP có quy mô nhỏ đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhân cư, xã hội hóa để thực hiện các công trình văn hóa, khu vui chơi, thể theo. Đồng thời quy mô thôn, TDP nhỏ cũng ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt đảng, tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, TDP.

Bên cạnh đó, cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, việc di dân hình thành các khu đô thị mới và cả việc chia tách một số đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển các thôn, TDP trên địa bàn TP. Do đó, việc UBND TP Hà Nội trình HĐND TP về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên các thôn, TDP trên địa bàn Thành phố Hà Nội là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định pháp luật.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các đại biểu khẳng định, chủ trương sáp nhập TDP giúp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương. Khi sắp xếp các TDP sẽ phải sắp xếp lại khu dân cư. Sau đó sẽ tiến hành sáp nhập chi bộ, đảm bảo 1 chi bộ đảng sẽ lãnh đạo 1 TDP, đảm bảo 4 chức năng cơ bản. Về cơ bản, nhân dân trên các địa bàn đồng tình với phương án sáp nhập, sắp xếp này và mong muốn sẽ được thực hiện đồng bộ. Đại biểu Đỗ Mạnh Hải (quận Long Biên) cho rằng việc dừng triển khai Đề án này từ kỳ họp HĐND TP trước để xem xét và sắp xếp thể hiện sự thận trọng, chắc chắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đảm bảo sự sắp xếp sẽ không tác động lớn đến đời sống của người dân.

Đại biểu Nguyễn Xuân Lưu (quận Thanh Xuân) cho rằng, TP đã chỉ đạo thận trọng, chặt chẽ, cụ thể khi thực hiện triển khai nội dung này. Lãnh đạo TP đã kịp thời lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cơ sở, đặc biệt là việc bổ sung tổ phó TDP, tạo sự đồng thuận rất lớn của cử tri. Sau sáp nhập, quận Thanh Xuân giảm 101 tổ dân phố, còn 213 tổ dân phố. Sắp tới, quận Thanh Xuân sẽ tiến hành quy trình bầu cử và kiện toàn tổ phó tổ dân phố có thể tham gia cấp ủy chi bộ; rà soát các thủ tục hành chính của người dân sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố; xem xét bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp mua sắm các thiết bị cho các nhà hội họp, nhà văn hóa của phường; sắp xếp các chức danh không chuyên trách tại địa phương.

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP) thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020./.

Thu Hà