Mạng xã hội nhiều “tài khoản” nói thế. Kể cũng đúng.

Nhiều lắm. Nhất là thay được, có lẽ gần như toàn bộ những con “bạch tuộc” đội lốt đăng kiểm nhũng nhiễu dân, mà Đảng bộ Bộ GTVT chả phải mất buổi phê bình, kiểm điểm nào... Cái được này là lớn nhất, nhưng khó quy thành tiền.

Còn cái được, trong thời đại 4.0 bây giờ chỉ “phút mốt” là quy ra tiền được. Ví dụ, giãn chu kỳ đăng kiểm, có ngay 3 triệu xe trong cả nước được hưởng lợi. Cũng phải “mở ngoặc” nói ngay, có “tài khoản” bảo giãn chu kỳ đăng kiểm là nhờ  “thay đổi tư duy”! Không phải. Đó là sau “tội đăng kiểm” phơi ra ánh sáng, mới tóe loe ra là lâu nay chu kỳ đăng kiểm nước ta dày hơn so với các nước trên thế giới! - Đây chính là tham nhũng chính sách. Nếu không có “tội đăng kiểm” vừa qua thì “anh em nhà xe” chưa biết đến bao giờ mới được Ngành Giao thông kiến nghị tháo cho cái thòng lọng ấy.

Trở lại, nói về lợi ích của giãn chu kỳ đăng kiểm, mới tính sơ sơ về công lao động, một “tài khoản” tính: 3 triệu ô tô cùng 3 triệu lái xe có thêm ít nhất nửa ngày để làm các công việc khác hữu ích, tạo ra của cải cho xã hội thay vì phải làm một công việc không cần thiết: "Xếp hàng đi đăng kiểm xe".  

Việc giãn thời hạn đăng kiểm xe còn giảm số nhân viên đăng kiểm, số trung tâm đăng kiểm, số máy móc đăng kiểm, nguồn lực này sẽ đầu tư cho lĩnh vực khác, hiệu quả hơn cho cả xã hội, cả nền kinh tế…

Đó là chưa nói vừa tiết kiệm xăng dầu cho ô tô đi đăng kiểm, vừa bớt ô nhiễm môi trường, lại giảm mật độ xe lưu hành vô ích…

Đúng là giảm được bao nhiêu “thiệt đơn, thiệt kép”.

Và cũng đúng là “nói dễ làm khó” - cứ lấy “tội đăng kiểm” mà soi vào các lĩnh vực khác, của các ngành khác thì sẽ thấy còn không ít những “tham nhũng chính sách” vẫn đang hoành hành để ‘hành” dân vì lợi ích nhóm.

Huy Thiêm