Để khắc phục tình trạng trên, Ban thường vụ Hội chủ động trao đổi, lấy ý kiến các cấp uỷ khu dân cư, tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ với chi hội, bổ sung kịp thời các cán bộ chi hội, kiên trì vận động hội viên tham gia làm cán bộ Hội, đi sinh hoạt Hội. Nhờ vậy, tới nay 100% số chi hội có đủ chi hội trưởng, có 1 đến 2 chi hội phó, đa số sinh hoạt mỗi quý 1 lần, 20% số chi hội sinh hoạt 2 lần. Cùng với việc làm đó là đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt để tránh khô khan, gò bó, phân công người trình bày ngắn gọn, tìm những vấn đề thiết thực, bổ ích, như đi sâu vào vấn đề tư tưởng, đời sống, thông báo chế độ chính sách, thông tin thời sự hoặc bàn sâu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Sinh hoạt chi hội đều kỳ, có chất lượng, đã góp phần quan trọng xây dựng Hội CCB phường 5 năm liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”, 97 – 98% số hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” và càng ngày càng thu hút nhiều CCB vào Hội. Đầu năm 2007, Hội phường có 300 hội viên, đến năm 2011 bổ sung 84 CCB. Tuy việc kết nạp hội viên được toàn Hội quan tâm, nhưng với số hội viên hưu trí phần lớn già yếu, sự ra đi của các cụ cũng nhiều, trong năm qua 44 hội viên đã qua đời. Qua đó cho thấy, việc tăng cường kết nạp hội viên mới theo 9 đối tượng là rất cần thiết để không ngừng phát triển Hội vững mạnh.

HỒNG THỦY